główna zawartość
artykuł nr 1

Rozszerzenie obszaru funkcjonowania ŚKUP (aktualne)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Rozszerzenie obszaru funkcjonowania Śląskiej Karty Usług Publicznych o obszar działalności Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach