główna zawartość
artykuł nr 1

Dane kontaktowe

logotyp

 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1
tel./fax (32)    384-65-83, 384-66-62

http://www.mzkp.pl   e-mail ogólny: biuro@mzkp.pl  
 

Biuro czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Dział Organizacji i Kadr - sekretariat@mzkp.pl

Dział Organizacji i Koordynacji Przewozów - planowanie@mzkp.pl
(korespondencja w sprawach: zmiany rozkładów jazdy, informacji przystankowej i internetowej, zmiany lokalizacji przystanków, zgłoszenia o zniszczonych znakach przystankowych lub braku przystankowych tablic rozkładów jazdy)

Dział Kontroli Przewozów - kontrola@mzkp.pl
(korespondencja w sprawach: skarg dotyczących funkcjonowania komunikacji, pracy dyspozytorów i kontrolerów)

Dział Marketingu, Sprzedaży i Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Mieniem - marketing@mzkp.pl 

(korespondencja w sprawach: zamówień publicznych, infrastruktury przystankowej, hurtowej dystrybucji biletów)

Dział Analiz Ekonomicznych i Windykacji - windykacja@mzkp.pl
(korespondencja w sprawach: windykacji oraz odwołań od opłat dodatkowych - mandatów)
w sprawach związanych z odwołaniami od nałożonych kar petentów przyjmuje się w Biurze Obsługi Pasażera od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 

Dział Finansowo-Księgowy - skarbnik@mzkp.pl ; ksiegowosc@mzkp.pl

Dział Obsługi Pasażerów i ŚKUP-u - informacja@mzkp.pl

Radca Prawny - prawnik@mzkp.pl

Informatyk - informatyk@mzkp.pl

Punkt Obsługi Pasażera na dworcu w Tarnowskich Górach - tel. 32 285-28-85