główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu 2008r

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 stycznia (*.pdf) 209.344 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 25 stycznia (*.pdf) 192.786 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 15 lutego (*.pdf) 197.084 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 29 lutego (*.pdf) 225.276 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 marca (*.pdf) 234.091 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 marca (*.pdf) 211.756 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 25 kwietnia (*.pdf) 198.815 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 maja (*.pdf) 179.742 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 6 czerwca (*.pdf) 240.885 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 czerwca (*.pdf) 211.167 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 29 lipca (*.pdf) 189.678 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 1 sierpnia (*.pdf) 189.270 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 sierpnia (*.pdf) 226.982 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 4 września (*.pdf) 235.074 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 15 września (*.pdf) 199.652 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 3 października (*.pdf) 216.581 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 października (*.pdf) 247.938 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 5 listopada (*.pdf) 188.751 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 listopada (*.pdf) 248.972 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 21 listopada (*.pdf) 192.813 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 5 grudnia (*.pdf) 235.182 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 12 grudnia (*.pdf) 241.888 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 17 grudnia (*.pdf) 206.003 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 31 grudnia (*.pdf) 182.595 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 29/2008 z dnia 31 grudnia 2008r

w sprawie:
ogłoszenia II przetargu i powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 28/2008 z dnia 17 grudnia 2008r

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2009.

artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 27/2008 z dnia 17 grudnia 2008r

w sprawie:
zmian w układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/2008 z dnia 12 grudnia 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu

artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2008 z dnia 12 grudnia 2008r

w sprawie:
nabycia z 80% rabatem rocznych imiennych biletów na przejazdy komunikacji miejskiej dla pracowników MZKP i Przedsiębiorstw Komunikacji Pasażerskiej.

artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2008 z dnia 5 grudnia 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu

artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/2008 z dnia 5 grudnia 2008r

w sprawie:
w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008.

artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2008 z dnia 21 listopada 2008r

w sprawie:
rozwiązania rezerwy budżetowej

artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2008 z dnia 21 listopada 2008r

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.

artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2008 z dnia 14 listopada 2008r

w sprawie:
projektu planu finansowego Związku na rok 2009

artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2008 z dnia 22 października 2008r

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2008 z dnia 3 października 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu

artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2008 z dnia 3 października 2008r

w sprawie:
zmiany w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2008 z dnia 15 września 2008r

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2008 z dnia 4 września 2008r

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2008 z dnia 4 września 2008r

w sprawie:
zmiany w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 18

Uchwała Zarzadu MZKP nr 13/2008 z dnia 4 września 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu

artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2008 z dnia 1 sierpnia 2008r

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Janasa 9 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2008 z dnia 29 lipca 2008r

w sprawie:
zmian w układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2008 z dnia 20 czerwca 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu

artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2008 z dnia 6 czerwca 2008r

w sprawie:
zmiany w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/2008 z dnia 6 czerwca 2008r

w sprawie:
zwolnienia grupy pasażerów z obowiązku uiszczania opłat za przewóz oraz określenia zasad korzystania z tego uprawnienia

artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/2008 z dnia 14 maja 2008r

w sprawie:
zmiany w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 25

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
zmian w układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 26

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
zmian w układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 27

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/2008 z dnia 14 marca 2008r

w sprawie:
zmian w planie finansowym i układzie wykonawczym na rok 2008

artykuł nr 28

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2008 z dnia 15 lutego 2008r

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2008

artykuł nr 29

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/2008 z dnia 10 stycznia 2008r

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu

artykuł nr 30

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008r

w sprawie:
ogłoszenia i przeprowadzenia rokowań w celu zbycia nieruchomości.