główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
Tekst uchwały 37.743 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 264 wiat przystankowych.

Załączniki:
Tekst uchwały 48.229 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VIII/2018 z dnia 28 grudnia...

w sprawie:zmiany uchwały nr 7/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie zmiany w planie Finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku.

Załączniki:
Tekst uchwały 28.728 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
Tekst uchwały 28.954 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.255 KB
załącznik do uchwały 26.136 KB
załącznik do uchwały 40.868 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 29.667 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VIII/2018z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie:zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018.

Załączniki:
Tekst uchwały 32.159 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
Tekst Uchwały 28.796 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
Tekst Uchwały 28.526 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wybory Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Załączniki:
Tekst Uchwały 28.082 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VIII/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Załączniki:
Tekst uchwały 28.029 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VII/2018 z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie:   przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Załączniki:
Tekst Uchwały 33.512 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VII/2018 z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie: przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez MZKP w Tarnowskich Górach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich MZKP w Tarnowskich Górach i zawarcia stosownego porozumienia

Załączniki:
Tekst Uchwały 33.843 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

W sprawie :Wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.249 KB
załącznik do uchwały 25.433 KB
załącznik do uchwały 48.896 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

W sprawie: Zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 30.688 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

w Sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 27.255 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

W sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 30.606 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.228 KB
załącznik do uchwały 48.185 KB
załącznik do uchwały 26.508 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie; udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej za rok 2017.

Załączniki:
Tekst uchwały 32.792 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie; zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2017.

Załączniki:
Tekst uchwały 34.046 KB
załącznik do uchwały 60.498 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VII/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

 w sprawie: wyrażenia woli przekazania wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Załączniki:
Tekst uchwały 34.811 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VIII/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VII/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku

w sprawie:Zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 21.903 KB