główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

 w sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015 r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji MZKP w Tarnowskich Górach'.

artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

 w sprawie:

wyrażenia zgody na poddanie się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu cywilnego

 

Załączniki:
tekst uchwały 22.965 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2015 z dnia 18 grudnia 2015

w sprawie:

rozwiązania rezerwy ogólnej

Załączniki:
Tekst uchwały 23.890 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2015 z dnia 18 grudnia 2015

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 38.518 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku

 w sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i  bagażu w komunikacji miejskiej MZKP w Tarnowskich Górach.

 

artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

w sprawie:

Zmiana w planie finansowym

Załączniki:
Tekst uchwały 23.438 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku

 w sprawie:

rozliczenia zmodernizowanej i przebudowanej sieci wodociągowej PWiK Tarnowskie Góry zrealizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry w ramach inwestycji pn. Przystanek Europa - regionalne centrum obslugi pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
tekst uchwały 24.346 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku

w sprawie:

rozwiązania rezerwy ogólnej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.188 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2015 z dnia 13 listopada 2015

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKM Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 38.461 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2015 z dnia 13 listopada 2015

 w sprawie:

częściowego zwolnienia pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin tworzących Związek z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia. 

Załączniki:
Treść Uchwały 25.010 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2015 z dnia 13 listopada 2015

 w sprawie:

częściowego zwolnienia pracowników Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej i pracowników przedsiębiorstw komunikacji pasażerskiej z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Załączniki:
Treść Uchwały 29.561 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2015 z dnia 6 listopada 2015

 w sprawie:

zmiany "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach" od dnia 1 listopada 2015 roku.

Załączniki:
tekst uchwały 22.995 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2015 z dnia 6 listopada 2015

W sprawie:

sporządzenia i przyjęcia projektu uchwały budżetowej Związku

na rok 2016 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Tekst uchwały 21.397 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2015 z dnia 23 października 2015

W sprawie:

zmiany w planie finansowym

Załączniki:
Tekst uchwały 24.268 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2015 z dnia 18 września 2015roku

W sprawie:

rozwiązania rezerwy ogólnej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.615 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2015 z dnia 18 września 2015 roku

 w sprawie:

Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowanias MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnum Zgromadzeniu Wspolników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 38.684 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku

 w sprawie:

 skierowania na drogę postępowania sądowego zapłaty kosztów przebudowy i modernizacji ul. Pokoju i skrzyżowanie ul. Styczyńskiego i ul. Pokoju w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
tekst uchwały 23.932 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku

w sprawie:

zmiany w planie finansowym

Załączniki:
tekst uchwały 23.668 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/2015 z dnia 10 lipca 2015 roku

 w sprawie:

zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry

artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej – Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu

Załączniki:
tekst uchwały 38.674 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2015 z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie:

zmiany w planie finansowym

Załączniki:
tekst uchwały 23.544 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie:

umorzenia należności pieniężnych przysługujących Związkowi z tytułu niezwindykowanych należności pieniężnych za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji publicznej za lata od 01.01.2008r. do 31.12.2013r.

Załączniki:
tekst uchwały 29.563 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2015 z dnia 6 lutego 2015 roku

w sprawie:

zmiany w planie finansowym

Załączniki:
tekst uchwały 24.326 KB