główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1994r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/II/1994 z dnia 14 grudnia 1994r

w sprawie:
spowodowania możliwie natychmiastowego zwołania nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Tąpkowicach, na okoliczność ponownego rozpatrzenia projektu Statutu MZKP przyjętego przez Zgromadzenie w dniu 14.09.1994r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.072 MB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/II/1994 z dnia 28 listopada 1994r

w sprawie:
Statutu MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 489.408 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/II/1994 z dnia 28 listopada 1994r

w sprawie:
zobowiązania gmin - członków Związku - do umownego uregulowania świadczenia usług autobusowej komunikacji zbiorowej na terenie poszczególnych gmin w 1995r. 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/II/1994 z dnia 3 listopada 1994r

w sprawie:
realizacji przez gminy - członków Związku - płatności wynikających z uchwały nr 3/II/94 z 3 listopada 1994 roku w sprawie budżetu Związku na 1994r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 745.627 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/II/1994 z dnia 3 listopada 1994r

w sprawie:
zmiany budżetu Związku na 1994 rok. 

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/II/1994 z dnia 21 lipca 1994r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 1993r. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/II/1994 z dnia 21 lipca 1994r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/1994 z dnia 9 czerwca 1994r

w sprawie:
ustalenia cen najtańszego biletu miesięcznego za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 485.070 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/1994 z dnia 27 kwietnia 1994r

w sprawie:
zasad rozliczeń finansowych członków MZKP ze Związkiem. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 561.689 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/1994 z dnia 13 kwietnia 1994r

w sprawie:
zmiany organizacji przewozów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 553.824 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/1994 z dnia 26 marca 1994r

w sprawie:
rozwiązania umów na linie nocne. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 417.248 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
wyboru składu Komisji Rewizyjnej i jej przewodniczącego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 501.130 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
ustalenia cen biletów miesięcznych za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 539.145 KB
załącznik 1 - cennik (*.pdf) 751.480 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
powołania p.Stanisława Paksa na stanowisko członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 464.271 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
powołania p.Barbary Kwaśnik na stanowisko członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 464.615 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
odwołania p.Karola Paczuli z funkcji członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 460.303 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
odwołania p.Pawła Kowolika z funkcji członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 441.561 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za rok 1993 i udzielania Zarządowi Związku absolutorium. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 476.919 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
budżetu Związku na 1994r. 

artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/1994 z dnia 10 marca 1994r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 1993r. 

artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
odrzucenia sprzeciwu Gmin Tworóg i Świerklaniec od Uchwały nr 1/94 Zgromadzenia Ogólnego MZKP z dnia 14.01.1994r w sprawie procedury uchwalania Budżetu Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 513.167 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
określenia "lokalnego transportu zbiorowego". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 433.378 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
wprowadzenia zmian w rozkładach jazdy autobusów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 413.976 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
odwołania z-cy przewodniczącego Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 387.632 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 542.664 KB
artykuł nr 28

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/1994 z dnia 14 lutego 1994r

w sprawie:
likwidacji taboru przewidzianego do kasacji. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 446.993 KB
artykuł nr 29

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/1994 z dnia 14 stycznia 1994r

w sprawie:
procedury uchwalania Budżetu Związku.