główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1996r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 25/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 391.493 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 24/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 363.880 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 23/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 383.082 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 22/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 404.029 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 402.313 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 411.172 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/II/1996 z dnia 20 grudnia 1996r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na 1996r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 488.026 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/II/1996 z dnia 6 grudnia 1996r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na 1996r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 508.652 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/II/1996 z dnia 9 października 1996r

w sprawie:
zagrożenia brakiem paliwa na rynku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 573.122 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/II/1996 z dnia 9 października 1996r

w sprawie:
powołania Komisji doraźnej d/s przygotowania emisji obligacji komunalnych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 411.909 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/II/1996 z dnia 9 października 1996r

w sprawie:
zorganizowania spotkania z Zarządem KZK GOP celem renegocjacji zapisów Porozumienia z 12.10.94r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 480.395 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/II/1996 z dnia 30 sierpnia 1996r

w sprawie:
akceptacji Porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem MZKP a Dyrekcją PKM Świerklaniec przy udziale Międzyzwiązkowego Komitetu Negocjacyjno-Strajkowego PKM Świerklaniec w dniu 20.08.1996r. 

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/II/1996 z dnia 30 sierpnia 1996r

w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania w 1996 roku na realizację planu "Nowa Jakość 2000" finansowanego ze środków budżetu Związku na 1997 i 1998 rok. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 496.394 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/II/1996 z dnia 30 sierpnia 1996r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1996. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 519.552 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/II/1996 z dnia 24 lipca 1996r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na 1996r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 573.122 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/II/1996 z dnia 28 czerwca 1996r

w sprawie:
wskazania banku prowadzącego obsługę bankową Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 478.961 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/II/1996 z dnia 28 czerwca 1996r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1996. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 468.247 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/II/1996 z dnia 28 czerwca 1996r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej PKM Świerklaniec za rok 1995. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 541.370 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/II/1996 z dnia 26 kwietnia 1996r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 457.235 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/II/1996 z dnia 26 kwietnia 1996r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1995. 

artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/II/1996 z dnia 22 marca 1996r

w sprawie:
przyjęcia programu "Nowa Jakość 2000". 

artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/II/1996 z dnia 22 marca 1996r

w sprawie:
planu finansowego MZKP w Świerklańcu na 1996 rok. 

artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/II/1996 z dnia 7 lutego 1996r

w sprawie:
desygnowania przedstawicieli Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu do organów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Międzygminnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 620.688 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/II/1996 z dnia 7 lutego 1996r

w sprawie:
zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 440.690 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/II/1996 z dnia 7 lutego 1996r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu.