główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 2000r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/III/2000 z dnia 19 grudnia 2000r

w sprawie:
budżetu MZKP na rok 2001. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/III/2000 z dnia 19 grudnia 2000r

w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/III/2000 z dnia 19 grudnia 2000r

w sprawie:
zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej oraz udzielania innych ulg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów określonych ustawami szczególnymi oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/III/2000 z dnia 3 listopada 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 590.156 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/III/2000 z dnia 3 listopada 2000r

w sprawie:
ustalenia cen biletów jednorazowych za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/III/2000 z dnia 18 maja 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 605.534 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/III/2000 z dnia 18 maja 2000r

w sprawie:
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej za I półrocze roku budżetowego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 705.531 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/III/2000 z dnia 18 maja 2000r

w sprawie:
ustalenia wartości bezpłatnych uprawnień do wolnej jazdy przyznanych pracownikom i członkom rodzin pracowników zatrudnionych w Międzygminnym Związku Komunikacji Pasażerskiej i przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej obsługujących Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 578.221 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
zmiany Uchwały nr 17/III/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia cen biletów jednorazowych za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1999. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 468.975 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1999. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 529.319 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 516.941 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/III/2000 z dnia 10 marca 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 537.101 KB