główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 2002r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 405.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 453.516 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 454.645 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 460.549 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 398.092 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/IV/2002 z dnia 5 grudnia 2002r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 404.345 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/III/2002 z dnia 30 września 2002r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 530.990 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/III/2002 z dnia 27 czerwca 2002r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 559.179 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/III/2002 z dnia 27 czerwca 2002r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 631.486 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/III/2002 z dnia 19 kwietnia 2002r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2001 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 2001. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 632.748 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/III/2002 z dnia 19 kwietnia 2002r

w sprawie:
uchylenia uchwał Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w sprawie wynagrodzenia ryczałtowego dla Przewodniczącego i dla Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 497.328 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/III/2002 z dnia 6 marca 2002r

w sprawie:
wystąpienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skargą na uchwałę XXXV/310/2001 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 grudnia 2001r Budżet Powiatu Tarnogórskiego na rok 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 479.965 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/III/2002 z dnia 6 marca 2002r

w sprawie:
nabycia przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 595.776 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/III/2002 z dnia 6 marca 2002r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 773.697 KB