główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu 1999r

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 stycznia (*.pdf) 582.355 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 stycznia (*.pdf) 385.660 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 12 lutego (*.pdf) 363.954 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 12 marca (*.pdf) 320.063 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 23 marca (*.pdf) 278.034 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 8 kwietnia (*.pdf) 345.626 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 kwietnia (*.pdf) 473.405 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 maja (*.pdf) 505.524 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 czerwca (*.pdf) 524.394 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 czerwca (*.pdf) 515.828 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 8 lipca (*.pdf) 391.241 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 lipca (*.pdf) 398.261 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 19 sierpnia (*.pdf) 384.354 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 9 września (*.pdf) 440.618 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 września (*.pdf) 478.454 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 7 października (*.pdf) 432.544 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 19 października (*.pdf) 435.005 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 26 października (*.pdf) 304.932 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 4 listopada (*.pdf) 387.306 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 18 listopada (*.pdf) 440.685 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 9 grudnia (*.pdf) 330.090 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 23 grudnia (*.pdf) 368.310 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 grudnia (*.pdf) 228.366 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/1999 z dnia 28 grudnia 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 530.937 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/1999 z dnia 23 grudnia 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 537.532 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/1999 z dnia 23 grudnia 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 485.917 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/1999/I z dnia 4 listopada 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia postępowania przetargowego na obsługę bankową Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w trybie przetargu nieograniczonego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 474.172 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/1999 z dnia 4 listopada 1999r

w sprawie:
projektu budżetu Związku na rok 2000. 

artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/1999 z dnia 4 listopada 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 1999r. w związku z rozwiązaniem rezerwy budżetowej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 485.132 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/1999 z dnia 26 października 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia negocjacji z zachowaniem konkurencji na cząstkowy remont nawierzchni dworca autobusowego w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 472.110 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/1999 z dnia 19 października 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 488.325 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/1999 z dnia 7 października 1999r

w sprawie:
wyłonienia konwojenta transportu biletów z Katowic do Tarnowskich Gór. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 414.559 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/1999 z dnia 7 października 1999r

w sprawie:
zakupu części komputerowych w trybie zapytania o cenę. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 411.498 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/1999 z dnia 7 października 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu dwustopniowego na zakup oprogramowania komputerowego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 453.117 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/1999 z dnia 7 października 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na szklenie wiat przystankowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 441.885 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/1999 z dnia 20 września 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 491.802 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/1999 z dnia 9 września 1999r

w sprawie:
wyłonienia przewoźnika na linię nr 742 Mikołeska - Hanusek. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 444.410 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/1999 z dnia 19 sierpnia 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na cząstkowy remont nawierzchni dworca w Tarnowskich Górach i Piekarach Śl.. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 470.333 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/1999 z dnia 22 lipca 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na montaż wiat przystankowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 419.030 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/1999 z dnia 22 lipca 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 482.541 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/1999 z dnia 24 czerwca 1999r

w sprawie:
wykonania uchwały nr 8/III/99 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 22.06.99r.  

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 503.722 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/1999 z dnia 10 czerwca 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na adaptację drugiej części budynku przedszkola na siedzibę Biura MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 475.069 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/1999 z dnia 10 czerwca 1999r

w sprawie:
pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/1999 z dnia 20 maja 1999r

w sprawie:
ustalenia zasad uzgadniania i koordynacji rozkładów jazdy. 

artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/1999 z dnia 20 maja 1999r

w sprawie:
wyrażenia zgody na wejście w teren. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 501.582 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/1999 z dnia 8 kwietnia 1999r

w sprawie:
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na adaptację przedszkola na siedzibę Biura MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 444.409 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/1999 z dnia 8 kwietnia 1999r

w sprawie:
pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 476.849 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/1999 z dnia 23 marca 1999r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1999 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 492.085 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/1999 z dnia 23 marca 1999r

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na rok 1999. 

artykuł nr 28

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/1999 z dnia 28 stycznia 1999r

w sprawie:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na oszklenie ram metalowych wiat przystankowych szkłem VSG. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 483.334 KB