główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu 2000r

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 13 stycznia (*.pdf) 409.017 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 27 stycznia (*.pdf) 307.145 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 lutego (*.pdf) 522.262 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 lutego (*.pdf) 412.582 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 23 marca (*.pdf) 335.010 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 6 kwietnia (*.pdf) 429.937 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 4 maja (*.pdf) 371.198 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 18 maja (*.pdf) 376.049 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 23 maja (*.pdf) 308.805 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 15 czerwca (*.pdf) 344.837 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 29 czerwca (*.pdf) 299.872 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 29 lipca (*.pdf) 367.142 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 sierpnia (*.pdf) 289.415 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 sierpnia (*.pdf) 356.821 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 7 września (*.pdf) 339.496 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 21 września (*.pdf) 383.852 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 5 października (*.pdf) 449.884 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 12 października (*.pdf) 376.649 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 października (*.pdf) 261.677 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 3 listopada (*.pdf) 348.856 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 15 listopada (*.pdf) 342.413 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 30 listopada (*.pdf) 432.180 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 grudnia (*.pdf) 306.731 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 30/2000 z dnia 14 grudnia 2000r

w sprawie:
ustalenia zasad przyznawania biletów wolnej jazdy. 

artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 29/2000 z dnia 14 grudnia 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 486.220 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 28/2000 z dnia 14 grudnia 2000r

w sprawie:
rozwiązania rezerwy budżetowej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 472.413 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 27/2000 z dnia 30 listopada 2000r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 459.921 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/2000 z dnia 30 listopada 2000r

w sprawie:
zmiany blokowania planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 462.071 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2000 z dnia 30 listopada 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 567.037 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2000 z dnia 30 listopada 2000r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na 2000r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 533.005 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/2000 z dnia 15 listopada 2000r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na obsługę i konserwację instalacji elektrycznej i nagłaśniającej na dworcach autobusowych w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 481.454 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2000 z dnia 15 listopada 2000r

w sprawie:
projektu budżetu Związku na rok 2001. 

artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2000 z dnia 3 listopada 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 485.811 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2000 z dnia 3 listopada 2000r

w sprawie:
wyboru dwóch członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych przy zaciąganiu kredytu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 442.142 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2000 z dnia 24 października 2000r

w sprawie:
braku przekazywania dotacji na realizację zadań komunikacji przez Miasto Tarnowskie Góry i Miasto Piekary Śląskie i spowodowaną tymi zaległościami utratą zdolności płatniczej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej oraz zagrożeniem paraliżem komunikacji na obszarze Gmin członków Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 537.989 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2000 z dnia 12 października 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 498.490 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2000 z dnia 5 października 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 496.591 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2000 z dnia 21 września 2000r

w sprawie:
blokowania planowanych wydatków budżetu MZKP na rok 2000 w związku z nieterminowym realizowaniem opłat Gmin członków MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 488.429 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2000 z dnia 23 sierpnia 2000r

w sprawie:
określenia zasad dzierżawienia powierzchni przystankowej na czas kampanii wyborczej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 434.956 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2000 z dnia 10 sierpnia 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 501.867 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2000 z dnia 20 lipca 2000r

w sprawie:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie projektu nowej dyspozytorni autobusowej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 445.642 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2000 z dnia 20 lipca 2000r

w sprawie:
przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku dyspozytorni na dworcu autobusowym w Piekarach Śląskich. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 472.923 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2000 z dnia 20 lipca 2000r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2000r. 

artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2000 z dnia 29 czerwca 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 481.564 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2000 z dnia 15 czerwca 2000r

w sprawie:
wyboru dwóch członków Zarządu do wykonywania czynności prawnych przy zaciąganiu kredytu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 466.581 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/2000 z dnia 18 maja 2000r

w sprawie:
pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 25

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/2000 z dnia 4 maja 2000r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu na ułożenie kostki brukowej na drodze dojazdowej do garażu na terenie siedziby MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 470.891 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/2000 z dnia 4 maja 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 489.428 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/2000 z dnia 6 kwietnia 2000r

w sprawie:
zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 28

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/2000 z dnia 6 kwietnia 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 504.282 KB
artykuł nr 29

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2000 z dnia 10 lutego 2000r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 507.824 KB
artykuł nr 30

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2000/A z dnia 24 lutego 2000r

w sprawie:
ustalenia wysokości stawek czynszu najmu komunalnych nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych stanowiących własność MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 508.857 KB
artykuł nr 31

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/2000 z dnia 13 stycznia 2000r

w sprawie:
przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 32

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2000 z dnia 13 stycznia 2000r

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na rok 2000.