główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu 2012r

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 stycznia (*.pdf) 307.803 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 lutego (*.pdf) 181.479 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 16 marca (*.pdf) 227.471 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 marca (*.pdf) 174.448 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 4 kwietnia (*.pdf) 195.447 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 18 kwietnia (*.pdf) 215.296 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 25 kwietnia (*.pdf) 180.211 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 maja (*.pdf) 205.345 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 maja (*.pdf) 205.901 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 5 czerwca (*.pdf) 181.027 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 26 czerwca (*.pdf) 177.508 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 lipca (*.pdf) 172.848 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 lipca (*.pdf) 215.215 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 26 lipca (*.pdf) 214.441 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 sierpnia (*.pdf) 207.216 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 września (*.pdf) 251.102 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 września (*.pdf) 187.716 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 października (*.pdf) 215.501 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 2 listopada (*.pdf) 265.428 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 23 listopada (*.pdf) 302.432 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 grudnia (*.pdf) 204.918 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 18 grudnia (*.pdf) 185.939 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 grudnia (*.pdf) 180.141 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2012 z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie:
częściowego zwolnienia pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin tworzących Związek z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 60.219 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2012 z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie:
częściowego zwolnienia pracowników Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej i pracowników przedsiębiorstw komunikacji pasażerskiej z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 64.756 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2012 z dnia 2 listopada 2012r.

w sprawie:
sporządzenia i przyjęcia projektu uchwały budżetowej Związku na rok 2013 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.  

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 54.310 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2012 z dnia 28 września 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 55.724 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2012 z dnia 10 października 2012r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 95.858 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2012 z dnia 28 września 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 56.621 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2012 z dnia 14 września 2012r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 95.429 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2012 z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu i powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 52.927 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2012 z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie:
rozwiązania części rezerwy ogólnej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 61.533 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 09/2012 z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 21.912 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 08/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 20.744 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 07/2012 z dnia 5 czerwca 2012r.

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Janasa 9 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 71.859 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 06/2012 z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 56.466 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 05/2012 z dnia 22 maja 2012r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej ? Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 231.788 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 04/2012 z dnia 04 kwietnia 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.732 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 03/2012 z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.972 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 02/2012 z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie:
zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.271 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 01/2012 z dnia 16 marca 2012r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - Międzygminna Spółka z o. o. w Świerklańcu