główna zawartość
artykuł nr 1

Kompetencje

Podstawowymi zadaniami Związku jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców gmin-członków Związku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W celu realizacji tego zadania Związek podejmuje między innymi następujące działania:

  • organizacja i koordynacja komunikacji pasażerskiej
  • utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku