główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN615845
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ20383
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje ogólne
   Status prawny 20383
   Władze 12929
   Organizacja 8533
   Kompetencje 6600
   Zasady funkcjonowania 7560
   Dane adresowe 88355
   Język migowy w MZKP 1186
Majątek
   Struktura własnościowa 6177
   Sprawozdania 3042
     Rok 2018 385
     Rok 2017 351
     Rok 2016 738
     Rok 2015 1120
     Rok 2014 1029
     Rok 2013 1345
     Rok 2012 1573
     Rok 2011 1279
     Rok 2010 909
Akty prawne
   Uchwały MZKP 11863
     -2019r Uchwały Zgromadzenia 206
     -2019r Uchwały Zarządu 182
     2018r Uchw. Zgromdz. 706
     2018r Uchw. Zarządu 796
     2017r Uchw. Zarządu 958
     2017r Uchw. Zgromdz. 632
     2016r Uchw. Zarządu 1762
     2016r Uchw. Zgromdz. 939
     2015r Uchw. Zarządu 2236
     2015r Uchw. Zgromadz. 1166
     2014r Uchw. Zarządu 2858
     2014r Uchw. Zgromadz. 2296
     2013r Uchw. Zarządu 4686
     2013r Uchw. Zgromadz. 3424
     2012r Uchw. Zarządu 3297
     2012r Uchw. Zgromadz. 3301
     2011r Uchw. Zarządu 3967
     2011r Uchw. Zgromadz. 4162
     2010r Uchw. Zarządu 4410
     2010r Uchw. Zgromadz. 4040
     2009r Uchw. Zarządu 7722
     2009r Uchw. Zgromadz. 3979
     2008r Uchw. Zarządu 7195
     2008r Uchw. Zgromadz. 5106
     2007r Uchw. Zarządu 3355
     2007r Uchw.Zgromadz. 2195
     2006r Uchw. Zarządu 3140
     2006r Uchw. Zgromadz. 2798
     2005r Uchw. Zarządu 1961
     2005r Uchw. Zgromadz. 1736
     2004r Uchw. Zarządu 3354
     2004r Uchw. Zgromadz. 1882
     2003r Uchw. Zarządu 2344
     2003r Uchw. Zgromadz. 1818
     2002r Uchw. Zarządu 3038
     2002r Uchw. Zgromadz. 1964
     2001r Uchw. Zarządu 3365
     2001r Uchw. Zgromadz. 2329
     2000r Uchw. Zarządu 3396
     2000r Uchw. Zgromadz. 2108
     1999r Uchw. Zarządu 3016
     1999r Uchw. Zgromadz. 2475
     1998r Uchw. Zarządu 3150
     1998r Uchw. Zgromadz. 3543
     1997r Uchw. Zarządu 2262
     1997r Uchw. Zgromadz. 3850
     1996r Uchw. Zarządu 2294
     1996r Uchw. Zgromadz. 2762
     1995r Uchw. Zarządu 1318
     1995r Uchw. Zgromadz. 3408
     1994r Uchw. Zarządu 1161
     1994r Uchw. Zgromadz. 3190
     1993r Uchw. Zarządu 1698
     1993r Uchw. Zgromadz. 1974
     1992r Uchw. Zarządu 1133
     1992r Uchw. Zgromadz. 1731
   Statut MZKP 7649
   Regulamin organ. biura 4937
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 63497
     Rok 2017 20050
     Rok 2016 6766
     Rok 2014 25639
     Rok 2013 9310
     Rok 2012 5778
     Rok 2011 19778
     Rok 2010 12397
     Rok 2009 11240
     Rok 2008 11653
     Rok 2007 11808
     Rok 2006 12933
     Rok 2005 7292
     Rok 2004 3293
Praca w MZKP
   Oferty pracy 29551
Ogłoszenia różne
   Zbycie środków trwałych 13399
   Publ. Transp. Zbiorowy 8590
Inne
   Redakcja biuletynu 5154