główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN601468
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ20275
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje ogólne
   Status prawny 20275
   Władze 12620
   Organizacja 8415
   Kompetencje 6527
   Zasady funkcjonowania 7478
   Dane adresowe 86317
   Język migowy w MZKP 1131
Majątek
   Struktura własnościowa 6077
   Sprawozdania 2943
     Rok 2018 295
     Rok 2017 331
     Rok 2016 709
     Rok 2015 1100
     Rok 2014 1011
     Rok 2013 1328
     Rok 2012 1553
     Rok 2011 1263
     Rok 2010 888
Akty prawne
   Uchwały MZKP 11576
     -2019r Uchwały Zgromadzenia 44
     -2019r Uchwały Zarządu 33
     2018r Uchw. Zgromdz. 601
     2018r Uchw. Zarządu 693
     2017r Uchw. Zarządu 859
     2017r Uchw. Zgromdz. 583
     2016r Uchw. Zarządu 1712
     2016r Uchw. Zgromdz. 915
     2015r Uchw. Zarządu 2188
     2015r Uchw. Zgromadz. 1143
     2014r Uchw. Zarządu 2837
     2014r Uchw. Zgromadz. 2265
     2013r Uchw. Zarządu 4657
     2013r Uchw. Zgromadz. 3404
     2012r Uchw. Zarządu 3277
     2012r Uchw. Zgromadz. 3276
     2011r Uchw. Zarządu 3947
     2011r Uchw. Zgromadz. 4128
     2010r Uchw. Zarządu 4391
     2010r Uchw. Zgromadz. 4017
     2009r Uchw. Zarządu 7691
     2009r Uchw. Zgromadz. 3941
     2008r Uchw. Zarządu 7165
     2008r Uchw. Zgromadz. 5077
     2007r Uchw. Zarządu 3336
     2007r Uchw.Zgromadz. 2171
     2006r Uchw. Zarządu 3119
     2006r Uchw. Zgromadz. 2767
     2005r Uchw. Zarządu 1945
     2005r Uchw. Zgromadz. 1712
     2004r Uchw. Zarządu 3320
     2004r Uchw. Zgromadz. 1847
     2003r Uchw. Zarządu 2324
     2003r Uchw. Zgromadz. 1795
     2002r Uchw. Zarządu 3016
     2002r Uchw. Zgromadz. 1942
     2001r Uchw. Zarządu 3343
     2001r Uchw. Zgromadz. 2304
     2000r Uchw. Zarządu 3378
     2000r Uchw. Zgromadz. 2065
     1999r Uchw. Zarządu 2994
     1999r Uchw. Zgromadz. 2442
     1998r Uchw. Zarządu 3134
     1998r Uchw. Zgromadz. 3523
     1997r Uchw. Zarządu 2242
     1997r Uchw. Zgromadz. 3829
     1996r Uchw. Zarządu 2267
     1996r Uchw. Zgromadz. 2740
     1995r Uchw. Zarządu 1300
     1995r Uchw. Zgromadz. 3374
     1994r Uchw. Zarządu 1138
     1994r Uchw. Zgromadz. 3164
     1993r Uchw. Zarządu 1679
     1993r Uchw. Zgromadz. 1942
     1992r Uchw. Zarządu 1109
     1992r Uchw. Zgromadz. 1702
   Statut MZKP 7489
   Regulamin organ. biura 4844
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 60668
     Rok 2017 17153
     Rok 2016 6718
     Rok 2014 25028
     Rok 2013 9252
     Rok 2012 5698
     Rok 2011 19729
     Rok 2010 12351
     Rok 2009 11205
     Rok 2008 11619
     Rok 2007 11728
     Rok 2006 12793
     Rok 2005 7266
     Rok 2004 3265
Praca w MZKP
   Oferty pracy 29078
Ogłoszenia różne
   Zbycie środków trwałych 12824
   Publ. Transp. Zbiorowy 8021
Inne
   Redakcja biuletynu 5095