główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 13:07

2. Oferty pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze MZKP Tarnowskie Góry: Podinspektor ds. Finansowo - Księgowych.

Utworzony: 2018-02-20 | Zmodyfikowany: 2018-02-20 10:11

3. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Utworzony: 2018-01-24 | Zmodyfikowany: 2018-01-24 14:12

4. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:budżetu na rok 2018

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 09:10

5. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:48

6. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:30

7. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała zarządu MZKP nr 23/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:26

8. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:23

9. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku

w sprawie: Porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach, Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, Gminą Miasta Tychy, Gminą Rudziniec w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:13

10. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:przyjęcia planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na rok 2018

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 08:10

11. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Utworzony: 2017-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-12-29 07:53

12. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku

w sprawie: częściowego zwolnienia pracowników MZKP i pracowników przedsiębiorstw komunikacji pasażerskiej z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 13:28

13. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku

w sprawie: częściowego zwolnienia socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin tworzących Związek z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Utworzony: 2017-12-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-28 13:28

14. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarzadu MZKP nr 17/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Utworzony: 2017-11-22 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 12:16

15. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2017 z dnia 15 listopada 2017 roku

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 14:12

16. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 13:58

17. 2017r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 13:47

18. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VII/2017 z dnia 24 października 2017

w sprawie:Zaciągnięcia kredytu

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 10:24

19. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VII/2017 z dnia 24 października 2017

w sprawie: Zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 10:21

20. 2017r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VII/2017z dnia 24 października 2017

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Utworzony: 2017-11-14 | Zmodyfikowany: 2017-11-14 10:14