główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VII/2018 z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie: przeniesienia wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 13:49

2. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VII/2018 z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie: przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez MZKP w Tarnowskich Górach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin członkowskich MZKP w Tarnowskich Górach i zawarcia stosownego porozumienia

Utworzony: 2018-10-16 | Zmodyfikowany: 2018-10-16 13:45

3. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2018 z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu MZKP nr 23/2017 z dnia 22.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP

Utworzony: 2018-09-21 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 09:56

4. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2018 z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Utworzony: 2018-10-03 | Zmodyfikowany: 2018-10-03 09:32

5. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie:Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego MZKP Tarnowskie Góry oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-09-21 10:55

6. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

W sprawie:Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 13:11

7. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie :Rozwiązania rezerwy ogólnej

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2018-08-31 12:51

8. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-14 09:50

9. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Zarządu MZKP nr 23/2017 z dnia 22.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP

Utworzony: 2018-08-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 13:53

10. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

W sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 12:49

11. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

W sprawie :Wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 12:42

12. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

W sprawie: Zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 12:34

13. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VII/2018 z dnia 03 sierpnia 2018 roku

w Sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-08-03 | Zmodyfikowany: 2018-08-08 12:28

14. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku

w sprawie:Rozwiązanie rezerwy ogólnej.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 09:43

15. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie; zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2017.

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 12:54

16. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie; udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej za rok 2017.

Utworzony: 2018-07-05 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 12:47

17. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 12:47

18. 2018r Uchw. Zgromdz.

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VII/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 12:34

19. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie:Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2018

Utworzony: 2018-05-25 | Zmodyfikowany: 2018-05-30 09:34

20. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2018 z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu MZKP nr 23/2017 z dnia 22.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-05-29 14:12