główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VIII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 14:38

2. -2019r Uchwały Zarządu

Uchwała Komisji Likwidacyjnej MZKP nr 5 z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: Zmiany w planie finansowym MZKP w likwidacji w roku 2019

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 14:20

3. -2019r Uchwały Zarządu

Uchwała Komisji Likwidacyinej MZKP nr 4 z dnia 24 stycznia 2019

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 14:18

4. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VIII/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w likwidacji za rok 2018.

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2019-06-18 11:47

5. -2019r Uchwały Zarządu

Uchwała Komisji Likwidacyjnej MZKP nr 3 z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: Przyjęcia planu finansowego MZKP w likwidacji na 2019 rok.

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 14:52

6. -2019r Uchwały Zarządu

Uchwała Komisji Likwidacyjnej MZKP nr 2 z dnia 02.01.2019 rok

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 14:45

7. -2019r Uchwały Zarządu

Uchwała komisji likwidacyjnej MZKP nr 1 z dnia 02.01.2019 roku

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 14:44

8. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VII/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 13:11

9. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VII/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie:Planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w likwidacji na rok 2019

Utworzony: 2019-06-07 | Zmodyfikowany: 2019-06-07 12:58

10. Rok 2018

Sprawozdania za IV kw 2018 roku

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 10:15

11. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VIII/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wstąpienie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do postępowań egzekucyjnych w miejsce Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 09:15

12. -2019r Uchwały Zgromadzenia

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VIII/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

Utworzony: 2019-01-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-25 09:06

13. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 43/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 53 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 09:06

14. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 42/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 10 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 09:03

15. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 41/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 24 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 09:00

16. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 40/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 5 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:56

17. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 39/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 71 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:54

18. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 28 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:47

19. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 37/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 29 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:44

20. 2018r Uchw. Zarządu

Uchwała Zarządu MZKP nr 36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

w sprawie: nieodpłatnego przekazania 31 wiat przystankowych.

Utworzony: 2019-01-07 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 08:33