główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry.

OGŁOSZENIE

z dnia 5 grudnia 2018r.

w sprawie: projektu analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry.


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317) Zarząd MZKP Tarnowskie Góry informuje, iż:

Projekt analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez MZKP Tarnowskie Góry, został wyłożony do publicznej wiadomości w siedzibie MZKP Tarnowskie Góry, ul. Pokoju 1 w Tarnowskich Górach, w godzinach urzędowania (7,00 – 15,00), w terminie nie krótszym niż 21 dni od niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 grudnia 2018 r. 

Uwagi do projektu w formie pisemnej, mogą być składane bezpośrednio w siedzibie MZKP Tarnowskie Góry, w godzinach urzędowania.

Uwagi do projektu można kierować również drogą pocztową, na wskazany powyżej adres, lub pocztą elektroniczną na adres: planowanie@mzkp.pl, także w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 26 grudnia 2018r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w dniu 1.11.2015

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

OGŁOSZENIE

 z dnia 26 kwietnia 2013r.

 
o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Załączniki:
tekst ogłoszenia 21.083 KB
artykuł nr 4

Projekt Planu Transportowego na lata 2013 -2023

OGŁOSZENIE

z dnia 16 kwietnia 2013r.

w sprawie:  
projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla MZKP Tarnowskie Góry.


Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz.13) Zarząd MZKP Tarnowskie Góry informuje, iż:

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na lata 2013 – 2023 , został wyłożony do publicznej wiadomości w siedzibie MZKP Tarnowskie Góry pokój nr 9 , ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach, w godzinach urzędowania ( 7,00 – 15,00) , w terminie nie krótszym niż 21 dni od niniejszego ogłoszenia,
tj. do dnia 7 maja 2013 r. 

Uwagi do projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w formie pisemnej, mogą być składane bezpośrednio w siedzibie MZKP Tarnowskie Góry, w godzinach urzędowania.

Uwagi do projektu można kierować również drogą pocztową, na wskazany powyżej adres , lub pocztą elektroniczną na adres: planowanie@mzkp.pl, także w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 7 maja 2013r.

Plan transportowy jest również dostepny pod adresem www.mzkp.pl/komunikacja/akty-prawne