główna zawartość
artykuł nr 1

Wynik postępowania przetargowego na udzielenie kredytu

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza wyniki postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego w celu finansowania planowanego deficytu budżetu Związku na lata 2011 - 2012.

obrazek
artykuł nr 2

Przetarg na udzielenie kredytu

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Związku na lata 2011 - 2012

artykuł nr 3

Przetarg na budowę dworca autobusowego w Tarnowskich Górach

obrazek

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę dworca autobusowego w Tarnowskich Górach"

InformacjaW przypadku trudności z pobieraniem załączników z dokumentacją projektową prosimy o pobranie paczki zawierającej załącznik nr 3 do SIWZ (cz. 1-8) z nst. lokalizacji: http://dl.dropbox.com/u/2307861/WWW/mzkp-tarngory/bip/upload/dokumentacja_projektowa-zalaczniki_do_SIWZ.zip (wielkość pliku 350MB)

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu (*.pdf) 127.369 KB
SIWZ wraz z załącznikiem nr 1 - wzór formularza oferty 308.500 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy. 782.500 KB
dokumentacja projektowa cz.1 - załącznik nr 3 do SIWZ 262.165 KB
dokumentacja projektowa cz.2 - załącznik nr 3 do SIWZ 70.172 MB
dokumentacja projektowa cz.3 - załącznik nr 3 do SIWZ 46.324 MB
dokumentacja projektowa cz.4 - załącznik nr 3 do SIWZ 29.619 MB
dokumentacja projektowa cz.5 - załącznik nr 3 do SIWZ 40.495 MB
dokumentacja projektowa cz.6 - załącznik nr 3 do SIWZ 87.575 MB
dokumentacja projektowa cz.7 - załącznik nr 3 do SIWZ 6.926 MB
dokumentacja projektowa cz.8 - załącznik nr 3 do SIWZ 68.686 MB
Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu 85.182 KB
Zmiana zapisów SIWZ 20.000 KB
Wyjasnienia do SIWZ 28.500 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "branża ogólnobud. - konstrukcje) 150.896 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "branża ogólnobud. - architektura") 319.922 KB
Odpowiedzi nr 4 i 5 43.000 KB
Załącznik do pytania 8 (odpowiedzi nr 5) - dokument 1. 899.306 KB
Załącznik do pytania 8 (odpowiedzi nr 5) - dokument 2. 1.251 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa - pozwolenie na budowę dworca) 1.112 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa - specyfikacje techn. i przedmiary do sieci instal.) 3.523 MB
Odpowiedzi nr 6 - 9 16.239 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "roboty rozbiórkowe") 2.544 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "Specyfikacje techn. wykonania i odbioru robót budowlanych") 3.063 MB
Informacja o zmianie zapisów SIWZ 12.896 KB
Odpowiedzi nr 10 - 13 88.500 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "szczegółowa specyfikacja techn. drogi") 1.179 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "przedmiar robót - układ komunikacyjny") 289.310 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "przedmiar robót - układ komunikacyjny z krotnościami") 291.430 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "operat p.poż.") 4.092 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "zestawienie stolarki-korekta") 636.430 KB
Uzupełnienie SIWZ (schemat objazdu dla etapu 1) 356.470 KB
Uzupełnienie SIWZ (zestawienie małej architektury zieleni) 391.283 KB
Zmiana zapisów SIWZ 19.500 KB
Odpowiedzi nr 14 - 28 231.000 KB
Uzupełnienie SIWZ (pisma z ZDP) 594.052 KB
Uzupełnienie SIWZ (inwentaryzacja drzew) 127.000 KB
Odpowiedź nr 29 20.500 KB
Uzupełnienie SIWZ (sieci zewnętrzne - gaz) 3.893 MB
Uzupełnienie SIWZ (sieci zewnętrzne - kanalizacja cz.1/2; w celu poprawnego rozpakowania archiwum, po ściągnięciu proszę nazwy plików zmienić na kanalizacja.001 i kanalizacja.002) 4.768 MB
Uzupełnienie SIWZ (sieci zewnetrzne - kanalizacja cz.2/2) 3.286 MB
Uzupełnienie SIWZ (sieci zewnetrzne - woda cz.1/2; w celu poprawnego rozpakowania archiwum, proszę po ściągnięciu nazwy plików zmienic na woda.001 i woda.002) 4.768 MB
Uzupełnienie SIWZ (sieci zewnetrzne - woda cz.2/2) 1.402 MB
Informacja o zmianie terminu składania ofert 87.634 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "sieć wod-kan; cz.1/2") 5.878 MB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "siec wod-kan; cz.2/2") 5.431 MB
Zmiana zapisów SIWZ 23.500 KB
Informacja o zmianie zapisów SIWZ 20.500 KB
Uzupełnienie SIWZ (dokumentacja projektowa "zestawienie stolarki-korekta2") 636.714 KB
Odpowiedzi nr 30 - 43 141.500 KB
Odpowiedz nr 44-49 91.500 KB
Odpowiedzi nr 50 - 51 24.000 KB
Zawiadomienie o wyniku przetargu 46.500 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu o pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla Projektu pn. "Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach" w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na obsługę linii nr 180.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę linii nr 180.