główna zawartość
artykuł nr 1

   PRZETARG NA OBSŁUGĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NAGŁAŚNIAJĄCEJ

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, ul. Janasa 9., tel. 384-65-83 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na OBSŁUGĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I NAGŁAŚNIAJĄCEJ na terenie dworców autobusowych w Tarnowskich Górach i Piekarach Śląskich.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERTY WARIANTOWEJ I PODWYKONAWCÓW !

miejsce realizacji:

Dworzec Autobusowy Piekary Śląskie (Os. Wieczorka)
Dworzec Autobusowy Tarnowskie Góry

termin realizacji:

Styczeń 2005r - Grudzień 2007r

kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

CENA - 100%

uprawniony do kontaktów z oferentami:

Ewa MAZUR kier. Działu Marketingu
tel. 384 - 65-83 w godz. 8.00 - 14.00

termin składania ofert:

do dnia 03.01.2005r do godz. 9.00
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 9.

otwarcie ofert:

w dniu 03.01.2005r o godz. 9.15
w siedzibie Zamawiającego ( sala konferencyjna ) .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - prawo zam. publicz. z 29.01.2004r wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia oraz informacje powinny być przekazywane w formie pisemnej.