główna zawartość
artykuł nr 1

Rozszerzenie obszaru funkcjonowania ŚKUP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie: przetargu nieograniczonego na:

Rozszerzenie obszaru funkcjonowania Śląskiej Karty Usług Publicznych o obszar działalności Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

artykuł nr 2

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU

 

MZKP Tarnowskie Góry zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji
INŻYNIERA KONTRAKTU
dla projektu "Rozszerzenie obszaru funkcjonowania Śląskiej Karty Usług Publicznych o obszar Miedzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
   

Postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 2.456 MB
Wzór umowy 1.641 MB
artykuł nr 3

Informacja o wyniku postępowania

Załączniki:
Informacja 302.410 KB