główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa i montaż wiat przystankowych dla MZKP Tarnowskie Góry

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie: przetargu nieograniczonego na:

 

 

Dostawę i montaż wiat przystankowych

 

dla MZKP Tarnowskie Góry”
 

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr 97609-2014-PL z dnia 24/03/2014

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
ogłasza przetarg nieograniczony na:


„ Wykonywanie usług przewozu osób w autobusowym

publicznym transporcie zbiorowym organizowanym  

przez MZKP w Tarnowskich Górach w   latach 2014 - 2024”

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA:

W oparciu o art. 185 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowań odwoławczych.