główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie nr 345240-2013 z dnia 2013-08-27r.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach
ogłasza przetarg nieograniczony  

NA WYKONYWANIE USŁUG
AUTOBUSOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
 NA LINIACH NR: 152, 737, 747, 748

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony  

NA WYKONYWANIE USŁUG
AUTOBUSOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA LINII NR 738

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach ogłasza przetarg nieograniczony  

NA WYKONYWANIE USŁUG
AUTOBUSOWEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA LINIACH NR 740, 741, 742, 743