główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2011r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011r

w sprawie:
w sprawie budżetu na rok 2012. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011r

w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej. 

Załączniki:
Tekst uchwały 29.985 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011r

w sprawie:
przyjęcia "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach".  

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/VI/2011 z dnia 20 grudnia 2011r

w sprawie:
przyjęcia "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach". 

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/VI/2011 z dnia 18 listopada 2011r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/VI/2011 z dnia 18 listopada 2011r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 12/VI/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/VI/2011 z dnia 25 października 2011r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/VI/2011 z dnia 25 października 2011r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2011. 

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VI/2011 z dnia 25 października 2011r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 12/VI/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VI/2011 z dnia 25 października 2011r

w sprawie:
udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę Zgromadzenia MZKP nr 7/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Zastępcy Przewodniczącego i Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2011. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VI/2011 z dnia 28 czerwca 2011r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 09/VI/2011 z dnia 27 maja 2011r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2011. 

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 08/VI/2011 z dnia 27 maja 2011r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 12/VI/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 07/VI/2011 z dnia 27 maja 2011r

w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2010 

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 06/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2011. 

artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 05/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2011. 

artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 04/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
zmiany wysokości dopłaty gmin uczestników Związku. 

artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 03/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 12/VI/2010 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 31.12.2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 02/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
rozpatrzenia skargi na Zarząd Związku. 

artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 01/VI/2011 z dnia 13 kwietnia 2011r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2010.