główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2010r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 05/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 04/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 03/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 02/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku 

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 01/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku  

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VI/2010 z dnia 31 grudnia 2010r

w sprawie:
budżetu na rok 2011. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VI/2010 z dnia 31 grudnia 2010r

w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających MZKP w Tarnowskich Górach, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi te stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazanie organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.  

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2010. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 09/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2010. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 08/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2010. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 07/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
ustalenia wysokości diet dla Zastępcy Przewodniczącego i Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 06/VI/2010 z dnia 23 grudnia 2010r

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. 

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 05/V/2010 z dnia 17 września 2010r

w sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach procedury uchwalania budżetu MZKP Tarnowskie Góry oraz rodzaju i szczegółowości 

artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 04/V/2010 z dnia 17 września 2010r

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.„Termomodernizację budynku - siedziby Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach” – II etap 

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 03/V/2010 z dnia 17 września 2010r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2010. 

artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 02/V/2010 z dnia 29 marca 2010r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 13/V/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2010.

artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 01/V/2010 z dnia 29 marca 2010r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku  Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2009.