główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2009r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/V/2009 z dnia 15 grudnia 2009r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2010. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/V/2009 z dnia 15 grudnia 2009r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.
 

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/V/2009 z dnia 15 grudnia 2009r

w sprawie:
przyjęcia „Zasad porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.” 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/V/2009 z dnia 2 grudnia 2009r


w sprawie:
udzielenia odpowiedzi na skargę gminy Piekary Śląskie na uchwałę Zgromadzenia MZKP nr 13/V/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie podziału straty finansowej powstałej w wyniku działalności Związku.

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/V/2009 z dnia 6 listopada 2009r


w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009. 

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/V/2009 z dnia 6 listopada 2009r


w sprawie:

zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009.
 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/V/2009 z dnia 6 listopada 2009r


w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/V/2009 z dnia 6 listopada 2009r


w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej.

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/V/2009 z dnia 18 czerwca 2009r


w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009.

obrazek
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/V/2009 z dnia 18 czerwca 2009r


w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.„Termomodernizację budynku - siedziby Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach.

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/V/2009 z dnia 18 czerwca 2009r


w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/V/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2009

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/V/2009 z dnia 3 kwietnia 2009r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2008