główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2008r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/V/2008 z dnia 17 grudnia 2008r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2008

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/V/2008 z dnia 29 lipca 2008r

w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach położonej przy ulicy Janasa 9.

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/V/2008 z dnia 29 lipca 2008r

w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach położonej przy ulicy Janasa 9

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/V/2008 z dnia 26 czerwca 2008r

w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/V/2008 z dnia 26 czerwca 2008r

html>

w sprawie:
podziału straty finansowej powstałej w wyniku działalności Związku

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/V/2008 z dnia 26 czerwca 2008r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
Skarbnika-Głównego Księgowego Związku

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
odwołania Skarbnika-Głównego Księgowego Związku

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2008

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2008

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/V/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2007

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/V/2008 z dnia 29 lutego 2008r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 1/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku dotyczącej zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa, przypadających MZKP w Tarnowskich Górach

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/V/2008 z dnia 29 lutego 2008r

w sprawie:
zmian w uchwale nr 2/V/2008 Zgromadzenia MZKP w Tarnowskich Górach z dnia 25 stycznia 2008 roku dotyczącej zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2008

artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008r

w sprawie:
sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłat manipulacyjnych w gminnym transporcie zbiorowym

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/V/2008 z dnia 25 stycznia 2008r

w sprawie:
zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających MZKP w Tarnowskich Górach