główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:budżetu na rok 2018

Załączniki:
Tekst uchwały 24.667 KB
załącznik do uchwały 41.809 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie:wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Tekst uchwały 25.427 KB
załącznik do uchwały 31.730 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/VII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Załączniki:
Tekst uchwały 27.440 KB
załącznik do uchwały 34.044 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VII/2017 z dnia 22 grudnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VII/2017 z dnia 24 października 2017

w sprawie:Zaciągnięcia kredytu

Załączniki:
Tekst uchwały 23.571 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VII/2017 z dnia 24 października 2017

w sprawie: Zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Załączniki:
Tekst uchwały 22.351 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VII/2017z dnia 24 października 2017

w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

Załączniki:
Tekst uchwały 26.992 KB
załącznik do uchwały 30.142 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VII/2017 z dnia 13...

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VII/2017 z dnia 13...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VII/2017 z dnia 13...

W sprawie:zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VII/2017 z dnia 13...

w sprawie:Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VII/2017 z dnia 28 lipca 2017

w sprawie:Uzupełnienie zmiany w budżecie Międzygminnego Zwiazku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Załączniki:
Tekst uchwały 21.466 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie:zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017

Załączniki:
załącznik do uchwały 29.972 KB
załącznik do uchwały 20.741 KB
Tekst uchwały 28.934 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VII/2017 z dnia 16 maja 2017...

w sprawie:Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VII/2017 z dnia 16 maja 2017 roku.

 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2016.

Załączniki:
Tekst uchwały 32.599 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VII/2017 z dnia 16 maja 2017...

w sprawie:Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku za rok 2016