główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zarządu MZKP nr 27/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej na rok 2017

artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016

artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2016 z dnia 16 grudnia 2016

w sprawie: zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016 roku

artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 28/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku

W sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.” 

artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2016 z dnia 15 listopada 2016...

w sprawie :sporządzenie i przyjęcie projektu uchwały budżetowej Związku na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognazy finansowej

artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie:

częściowego zwolnienia pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej gmin tworzących Związek z obowiązku uiszczenia opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia. 

Załączniki:
Tekst uchwały 64.900 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku

 w sprawie:

częściowego zwolnienia pracowników Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej i pracowników przedsiębiorstw komunikacji pasażerskiej z obowiązku uiszczania opłat za przewóz i określenia zasad korzystania z tego uprawnienia.

Załączniki:
Tekst uchwały 74.453 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2016 z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie:zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 23.627 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2016 z dnia 23 września 2016 roku

W sprawie:Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 24.950 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2016 z dnia 08 września 2016r

w  sprawie:Zmiany w planie finansowym MZKP w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 24.660 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku

W sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.”

artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie: rozwiązania rezerwy ogólnej

Załączniki:
Tekst uchwały 24.164 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2016 z dnia 29 lipca 216 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019

Załączniki:
Tekst uchwały 32.297 KB
załącznik do uchwały 23.922 KB
załącznik do uchwały 46.885 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2016 z dnia 08 lipca 2016 roku

W sprawie:

Zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 27.169 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku

W sprawie:

zmoany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunkacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 26.419 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku

W sprawie:

zmiany w planie finansowym Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 25.567 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

 w sprawie:

stanowiska dotyczącego projektu ustawy o związku metropolitarnym w wojewodztwie śląskim.

Załączniki:
tekst uchwały 24.379 KB
załącznik do uchwały 26.543 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie:

zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019

Załączniki:
Tekst uchwały 31.646 KB
załącznik do uchwały 32.015 KB
załącznik do uchwały 46.715 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie:

zmiany w planie finansowym Miedzygminnego Związku Komuniklacji Pasażerskiej w roku 2016

Załączniki:
załącznik do uchwały 23.651 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

 w sprawie:

powołania członków Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z  o.o.  w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 26.553 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/2016 z dnia 13 maja 2016 roku

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej  - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 38.323 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku

 W sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.”

artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/2016 z dnia 25 marca 2016 roku

W sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.”

Załączniki:
tekst uchwały 272.794 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/2016 z dnia z dnia 19 lutego 2016 roku

 W sprawie:

zmiany uchwały nr 9/2015 Zarządu MZKP z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.”

Załączniki:
tekst uchwały 248.784 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

W sprawie:

zmiany w planie finansowym MZKP w roku 2016

Załączniki:
Tekst uchwały 23.639 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

 w sprawie:

umorzenia należności pieniężnych przysługujących Związkowi z tytułu niezwindykowanych należności pieniężnych za przejazd bez ważnego biletu środkami komunikacji publicznej za lata od 01.01.2008r. do 31.12.2014 roku. 

Załączniki:
tekst uchwały 29.316 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacjim Pasażerskiej  w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólniow PKM - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

Załączniki:
tekst uchwały 38.432 KB
artykuł nr 28

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku

 w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania MZKP w Tarnowskich Górach na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej - Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu.

 

Załączniki:
tekst uchwały 38.408 KB