główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

w sprawie:

Budżetu na rok 2015

Załączniki:
Tekst uchwały 32.934 KB
Załącznik 22.837 KB
Załącznik 25.438 KB
Załącznik 23.971 KB
Załącznik 25.758 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

w sprawie:

WPF na lata 2015-2018

Załączniki:
Tekst uchwały 26.261 KB
Załącznik 32.368 KB
Załącznik 46.504 KB
Załącznik 21.107 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

w sprawie:

Zmiany WPF na lata 2014-2017

Załączniki:
Załącznik 21.973 KB
Załącznik 48.632 KB
Treść uchwały 24.206 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

powołania Komisji Rewizyjnej Związku.

Załączniki:
tekst uchwały 20.635 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

wyboru Członków Zarządu MZKP w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
tekst uchwały 20.648 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu MZKP w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
tekst uchwały 20.534 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zarządu MZKP w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
tekst uchwały 20.349 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Załączniki:
tekst uchwały 20.104 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VII/2014 z dnia 19 grudnia 2014

 w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Załączniki:
tekst uchwały 20.147 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VI/2014 z dnia 24 listopada 2014

 w sprawie:

wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości pomiędzy MZKP w Tarnowskich Górach a Gminą Tarnowskie Góry

Załączniki:
tekst uchwały 24.820 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VI/2014 z dnia 14 listopada 2014

W sprawie:

zmiany w budżecie MZKP e roku 2014

Załączniki:
Tekst uchwały 23.828 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VI/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.

W sprawie:

zmiany WPF na lata 2014-2017

Załączniki:
Treść uchwały 24.218 KB
Załącznik 48.687 KB
Załącznik 26.171 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie:

zmiany w budżecie

Załączniki:
Załącznik 24.007 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie:

zmiany WPF na lata 2014-2017

Załączniki:
Załącznik 24.445 KB
Załącznik 49.751 KB
Załącznik 24.213 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 w sprawie:

udzielenia absolutorium Zarządowi MZKP w Tarnowskich Górach za rok 2013.

Załączniki:
tekst uchwały 21.870 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VI/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 w sprawie:

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2013.

Załączniki:
tekst uchwały 22.914 KB
Załącznik 12.160 KB
Załącznik 21.216 KB
Załącznik 37.821 KB
Załącznik 25.819 KB