główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.,

W sprawie:

Budżetu na rok 2014

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

W sprawie:

Wieloletniej prognozy finansowej

Załączniki:
Załącznik 26.196 KB
Załącznik 40.656 KB
Załącznik 21.294 KB
Załącznik 28.811 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VI/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

W sprawie:

rozwiązania części rezerwy ogólnej

Załączniki:
Załącznik 23.963 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VI/2013 z dnia 25 października 2013r.

w sprawie:

zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2013

Załączniki:
Tekst uchwały 23.225 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VI/2013 z dnia 25 października 2013r.

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017

obrazek
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VI/2013 z dnia 25 października 2013r.

 w sprawie:

przyjęcia gminy Toszek do Związku i wystąpienia do Rad Gmin tworzących Związek z wnioskiem o zmiany w Statucie.

Załączniki:
treść uchwały 31.300 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie:
przyjęcia zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla sieci komunikacyjnej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.


 

Załączniki:
tekst uchwały 28.637 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2012 rok.

Załączniki:
tekst uchwały 31.464 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/VI/2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2012.

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/VI/2013 z dnia 29 marca...

w sprawie: zmiany uchwały nr 20/VI/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat lokali użytkowych w budynku dworca autobusowego w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2012 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 18.12.2012r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach 

Załączniki:
tekst uchwały 22.468 KB
załącznik do uchwały 19.468 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały 21.133 KB
załącznik do uchwały 52.800 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/VI/2013 z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.