główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1993r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/1993 z dnia 26 sierpnia 1993r

w sprawie:
zmian w Zarządzie Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 419.582 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/1993 z dnia 26 sierpnia 1993r

w sprawie:
wyboru zastępcy przewodniczącego Związku Zgromadzenia Ogólnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 446.417 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/1993 z dnia 26 sierpnia 1993r

w sprawie:
odwołania z-cy przewodniczącego Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 620.008 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/1993 z dnia 13 września 1993r

w sprawie:
Regulaminu pracy Biura Związku. 

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/1993 z dnia 28 czerwca 1993r

w sprawie:
wynagrodzenia za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 722.396 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/1993 z dnia 28 czerwca 1993r

w sprawie:
zatrudnienia Przewodniczącego Zarządu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 527.162 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/1993 z dnia 9 czerwca 1993r

w sprawie:
zmiany wprowadzenia nowej taryfy opłat za przejazdy środkami zbiorowej komunikacji miejskiej na terenie gmin tworzących MZKP Świerklaniec. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/1993 z dnia 9 czerwca 1993r

w sprawie:
wyrażenia zgody na przystąpienie MZKP Świerklaniec do "Unii Biletowej"  

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/1993 z dnia 31 marca 1993r

w sprawie:
budżetu na 1993r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.106 MB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/1993 z dnia 9 lutego 1993r

w sprawie:
rozpatrzenia sprzeciwu Gminy Tworóg z dnia 22 stycznia 1993r od Uchwały nr.1/93 Zgromadzenia Ogólnego MZKP w Świerklańcu z dnia 20 stycznia 1993r. w sprawie określenia wysokości dotacji na działalność Związku w pierwszym kwartale 1993r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 552.449 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/1993 z dnia 20 stycznia 1993r

w sprawie:
określenia wysokości dotacji na działalność Związku w I kwartale 1993r.