główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1995r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 31/II/1995 z dnia 27 grudnia 1995r

w sprawie:
wystąpienia do Rad Gmin z wnioskiem o uchwalenie nowego statutu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 435.632 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 30/II/1995 z dnia 27 grudnia 1995r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1995. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 514.847 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 29/II/1995 z dnia 27 grudnia 1995r

w sprawie:
włączenia linii nr 180 w system Komunikacji Pasażerskiej organizowanej przez MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 415.636 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 28/II/1995 z dnia 27 grudnia 1995r

w sprawie:
ustalenia kierunków działania Zarządu MZKP związanych z prywatyzacją PKM Świerklaniec. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 678.595 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 27/II/1995 z dnia 25 października 1995r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na 1995r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 587.276 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 26/II/1995 z dnia 25 października 1995r

w sprawie:
uzupełnienia cennika opłat za korzystanie z lokalnej komunikacji autobusowej. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 25/II/1995 z dnia 25 października 1995r

w sprawie:
wynagrodzenia za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 656.867 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 24/II/1995 z dnia 25 października 1995r

w sprawie:
udzielenia Zarządowi Związku absolutorium. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 338.735 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 23/II/1995 z dnia 25 października 1995r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za rok 1994. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 22/II/1995 z dnia 7 września 1995r

w sprawie:
przyjęcia Gminy Miasteczko Śląskie w skład członków Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 419.081 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
powołania pana Karola Paczuli na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 379.788 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
odwołania pana Stanisława Blachela ze stanowiska członka Komisji Rewizyjnej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 411.682 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
zmiany planu finansowego Związku na rok 1995. 

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
partycypacji gmin w pokryciu straty bilansowej PKM Świerklaniec za rok 1993. 

artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
rozpatrzenia sprzeciwu Gminy Zbrosławice do Uchwały nr 14/II/95 Zgromadzenia MZKP z dnia 6.05.1995r. w sprawie partycypacji poszczególnych gmin w pokryciu straty bilansowej PKM Świerklaniec za 1993r. 

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zapewnienia funkcjonowania pasażerskiej komunikacji zbiorowej na obszarach miast objętych działalnością Związku.  

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.023 MB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/II/1995 z dnia 30 czerwca 1995r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej PKM Świerklaniec za rok 1994. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 457.449 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/II/1995 z dnia 6 maja 1995r

w sprawie:
partycypacji poszczególnych gmin w pokryciu straty bilansowej PKM Świerklaniec za 1993r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 473.628 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/II/1995 z dnia 24 marca 1995r

w sprawie:
budżetu Związku na 1995 rok. 

artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/II/1995 z dnia 14 marca 1995r

w sprawie:
partycypacji poszczególnych gmin w pokryciu straty bilansowej PKM Świerklaniec za 1993r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 534.081 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/II/1995 z dnia 14 marca 1995r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 7/II/95 dotyczącej pokrycia straty bilansowej PKM Świerklaniec za 1993r.  

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 539.489 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/II/1995 z dnia 1 marca 1995r

w sprawie:
powołania p.Andrzeja Eclera na stanowisko członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 389.100 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/II/1995 z dnia 1 marca 1995r

w sprawie:
odwołania p.Barbary Kwaśnik z funkcji członka Zarządu MZKP w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 386.295 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/II/1995 z dnia 1 marca 1995r

w sprawie:
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej i wyboru jej przewodniczącego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 417.853 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/II/1995 z dnia 1 marca 1995r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej PKM Świerklaniec za 1993r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 471.743 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/II/1995 z dnia 8 lutego 1995r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 2/II/95 dotyczącej ustalanie cen biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej MZKP. 

artykuł nr 28

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/II/1995 z dnia 8 lutego 1995r

w sprawie:
zmiany taryfy przewozu osób i bagażu (Uchwały nr 1/II/95). 

artykuł nr 29

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/II/1995 z dnia 8 lutego 1995r

w sprawie:
zmiany taryfy przewozu osób i bagażu (Uchwały nr 1/II/95). 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 411.548 KB
artykuł nr 30

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/II/1995 z dnia 18 stycznia 1995r

w sprawie:
szczegółowej analizy zobowiązań Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w stosunku do PKM Świerklaniec, których realizacja przyczyniła się do wystąpienia straty bilansowej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 456.273 KB
artykuł nr 31

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/II/1995 z dnia 18 stycznia 1995r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie MZKP. 

artykuł nr 32

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/II/1995 z dnia 18 stycznia 1995r

w sprawie:
wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Świerklaniec. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 409.848 KB