główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1997r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 40/II/1997 z dnia 19 grudnia 1997r

w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 625.834 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 39/II/1997 z dnia 19 grudnia 1997r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 490.893 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 38/II/1997 z dnia 19 grudnia 1997r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 573.215 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 37/II/1997 z dnia 19 grudnia 1997r

w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie niedoboru dochodów Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 517.971 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 36/II/1997 z dnia 19 grudnia 1997r

w sprawie:
opracowania koncepcji organizacji pasażerskiego transportu miejskiego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 397.032 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 35/II/1997 z dnia 18 listopada 1997r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 34/II/1997 z dnia 9 października 1997r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 528.566 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 33/II/1997 z dnia 9 października 1997r

w sprawie:
zmiany Porozumienia Komunalnego zawartego w dniu 23 września 1992 roku w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 504.916 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 32/II/1997 z dnia 9 października 1997r

w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 546.702 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 31/II/1997 z dnia 17 września 1997r

w sprawie:
wystąpienia do gmin - członków Związku o zaliczkową zapłatę za usługi przewozowe za IV kwartał 1997r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 449.775 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 30/II/1997 z dnia 27 sierpnia 1997r

w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie wydatków Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 506.868 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 29/II/1997 z dnia 27 sierpnia 1997r

w sprawie:
nabycia w skład mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów gminy Tarnowskie Góry w majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 497.409 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 28/II/1997 z dnia 25 czerwca 1997r

w sprawie:
ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 444.098 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 27/II/1997 z dnia 25 czerwca 1997r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 455.455 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 26/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
wyrażenia zgody na dokonanie przez PKM w Świerklańcu na jego wniosek czynności prawnej dotyczącej majątku trwałego przedsiębiorstwa. 

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 25/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
przystąpienia do renegocjacji Porozumienia/umowy zawartego w dniu 12.10.1994r. pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 746.484 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 24/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 493.472 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 23/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 450.921 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 22/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 426.972 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
powołania członka Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 377.103 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 380.647 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
poszerzenia składu osobowego Zarządu Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 363.607 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 70 i rozdziału 7395. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 511.625 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/II/1997 z dnia 22 maja 1997r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 477.747 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/II/1997 z dnia 29 kwietnia 1997r

w sprawie:
zmiany Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 454.875 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/II/1997 z dnia 29 kwietnia 1997r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 520.789 KB
artykuł nr 28

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/II/1997 z dnia 29 kwietnia 1997r

w sprawie:
przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1996. 

artykuł nr 29

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/II/1997 z dnia 27 marca 1997r

w sprawie:
nabycia w skład mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów gminy Piekary Śląskie w majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 530.084 KB
artykuł nr 30

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/II/1997 z dnia 27 marca 1997r

w sprawie:
ustalenia ryczałtu dla Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 508.957 KB
artykuł nr 31

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/II/1997 z dnia 27 marca 1997r

w sprawie:
uchylenia uchwały nr 3/II/95 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu z dnia 27 grudnia 1995r. w sprawie wystąpienia do Rad Gmin z wnioskiem o uchwalenie nowego Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 495.363 KB
artykuł nr 32

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/II/1997 z dnia 27 marca 1997r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na 1997 rok. 

artykuł nr 33

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/II/1997 z dnia 27 marca 1997r

w sprawie:
procedury związanej z emisją obligacji komunalnych Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 632.270 KB
artykuł nr 34

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 535.926 KB
artykuł nr 35

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 530.072 KB
artykuł nr 36

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 669.613 KB
artykuł nr 37

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
nabycia w skład mienia komunalnego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów innych gmin w majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 543.435 KB
artykuł nr 38

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
Regulaminu Organizacyjnego Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 490.750 KB
artykuł nr 39

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 40

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
zmiany taryfy przewozu osób w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Świerklaniec. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 476.502 KB
artykuł nr 41

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/II/1997 z dnia 31 stycznia 1997r

w sprawie:
ustalenia kierunków działania Zarządu Związku w zakresie zmiany systemu rozliczeń za usługi przewozowe. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 549.744 KB