główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1998r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/III/1998 z dnia 15 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia cen biletów za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/III/1998 z dnia 15 grudnia 1998r

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 499.638 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1998. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 550.021 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla członków Zarządu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 516.608 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 511.909 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 571.317 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 523.797 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę dla Przewodniczącego Zgromadzenia. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 507.672 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
wyboru Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 511.554 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 515.756 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 518.668 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
ustalenia liczby członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 448.567 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 452.895 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/III/1998 z dnia 2 grudnia 1998r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 424.657 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 21/II/1998 z dnia 1 października 1998r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1998. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 563.616 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/II/1998 z dnia 1 października 1998r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu za rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 505.379 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/II/1998 z dnia 17 sierpnia 1998r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 537.808 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/II/1998 z dnia 17 sierpnia 1998r

w sprawie:
uchylenia uchwały nr 17/II/98 Zgromadzenia MZKP w Świerklańcu z dnia 17.07.1998r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 438.776 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/II/1998 z dnia 17 lipca 1998r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 595.589 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/II/1998 z dnia 4 czerwca 1998r

w sprawie:
regulaminu korzystania z przystanków i dworców autobusowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 532.386 KB
załącznik 1 - regulamin (*.pdf) 613.415 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/II/1998 z dnia 4 czerwca 1998r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 548.300 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
powołania Głównej Księgowej/ Skarbnika Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 434.266 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 542.349 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 473.367 KB
artykuł nr 26

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 463.586 KB
artykuł nr 27

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
wyboru członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 462.112 KB
artykuł nr 28

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 453.041 KB
artykuł nr 29

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
odwołania Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 439.429 KB
artykuł nr 30

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 484.791 KB
artykuł nr 31

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/II/1998 z dnia 14 kwietnia 1998r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1997. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 572.229 KB
artykuł nr 32

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/II/1998 z dnia 26 marca 1998r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na 1998 rok. 

artykuł nr 33

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/II/1998 z dnia 20 marca 1998r

w sprawie:
realizacji uchwały nr 2/II/98 Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 23 stycznia 1998r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.037 MB
artykuł nr 34

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/II/1998 z dnia 23 stycznia 1998r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Świerklaniec za rok 1996. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 471.930 KB
artykuł nr 35

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/II/1998 z dnia 23 stycznia 1998r

w sprawie:
wystąpienia do gmin - członków Związku o zaliczkową zapłatę za usługi przewozowe za 4 miesiące 1998r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 464.152 KB
artykuł nr 36

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/II/1998 z dnia 16 stycznia 1998r

w sprawie:
ustalenia kierunków działania Zarządu w sprawie dostosowania przewozów w komunikacji pasażerskiej do sytuacji finansowej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 643.487 KB