główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 1999r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/III/1999 z dnia 28 grudnia 1999r

w sprawie:
wybrania banku do obsługi bankowej budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 499.943 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/III/1999 z dnia 28 grudnia 1999r

w sprawie:
uchylenia uchwały nr 10/II/96 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu z dnia 28 czerwca 1996r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 475.010 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/III/1999 z dnia 28 grudnia 1999r

w sprawie:
budżetu MZKP na 2000 rok. 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/III/1999 z dnia 21 grudnia 1999r

w sprawie:
ustalenia cen biletów jednorazowych za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/III/1999 z dnia 21 grudnia 1999r

w sprawie:
porozumienia z Powiatem Tarnogórskim dotyczącym powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu zadań publicznych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie drogowym. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 663.449 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/III/1999 z dnia 21 grudnia 1999r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1999. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 533.753 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/III/1999 z dnia 21 grudnia 1999r

w sprawie:
zmian taryfy przewozu osób w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Świerklaniec z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/III/1999 z dnia 21 grudnia 1999r

w sprawie:
przyjęcia od Gminy Bobrowniki darowizny udziału w prawie własności nieruchomości związanych z realizacją przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej zadań gmin w zakresie zbiorowej komunikacji pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 878.648 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/III/1999 z dnia 12 października 1999r

w sprawie:
nabycia przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 649.328 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/III/1999 z dnia 12 października 1999r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1999. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 570.168 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/III/1999 z dnia 26 sierpnia 1999r

w sprawie:
ustalenia cen biletów jednorazowych za przejazdy w komunikacji autobusowej na terenie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/III/1999 z dnia 22 czerwca 1999r

w sprawie:
okresowej zmiany cennika biletów (od 26.06.99 do 30.09.99). 

artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/III/1999 z dnia 22 czerwca 1999r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 558.977 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/III/1999 z dnia 22 czerwca 1999r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1999. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 582.139 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/III/1999 z dnia 22 czerwca 1999r

w sprawie:
zmiany Uchwały nr 3/III/99 z dnia 2.03.1999r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 534.037 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/III/1999 z dnia 24 marca 1999r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 1999. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 477.359 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/III/1999 z dnia 24 marca 1999r

w sprawie:
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty bilansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu za 1998 rok. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 493.454 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/III/1999 z dnia 2 marca 1999r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1999. 

artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/III/1999 z dnia 2 marca 1999r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1998. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 459.798 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/III/1999 z dnia 2 marca 1999r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 1998.