główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 2001r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/III/2001 z dnia 21 grudnia 2001r

w sprawie:
budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na rok 2002. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/III/2001 z dnia 21 grudnia 2001r

w sprawie:
cennika opłat. 

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/III/2001 z dnia 21 grudnia 2001r

w sprawie:
zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 2.504 MB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/III/2001 z dnia 30 listopada 2001r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2001. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 732.386 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/III/2001 z dnia 30 listopada 2001r

w sprawie:
przyjęcia od Gminy Bytom darowizny udziału w prawie własności nieruchomości związanych z realizacją przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej zadań gmin w zakresie zbiorowej komunikacji pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 762.797 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/III/2001 z dnia 30 listopada 2001r

w sprawie:
nabycia przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 572.808 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/III/2001 z dnia 30 listopada 2001r

w sprawie:
uchylenia uchwały nr 6/III/2001 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu z dnia 20 lipca 2001 roku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 475.489 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/III/2001 z dnia 21 sierpnia 2001r

w sprawie:
projektu nowego Statutu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/III/2001 z dnia 10 sierpnia 2001r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 551.529 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/III/2001 z dnia 10 sierpnia 2001r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2001. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 531.391 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/III/2001 z dnia 20 lipca 2001r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 559.222 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/III/2001 z dnia 20 lipca 2001r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2001. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 747.472 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/III/2001 z dnia 20 lipca 2001r

w sprawie:
nabycia przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 587.916 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/III/2001 z dnia 18 kwietnia 2001r

w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 503.247 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/III/2001 z dnia 18 kwietnia 2001r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2001. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 684.242 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/III/2001 z dnia 9 marca 2001r

w sprawie:
uruchomienia nowej linii autobusowej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 548.815 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/III/2001 z dnia 9 marca 2001r

w sprawie:
udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 469.854 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/III/2001 z dnia 9 marca 2001r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu za rok 2000. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 568.764 KB