główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 2003r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/IV/2003 z dnia 6 listopada 2003r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2003. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 597.534 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/IV/2003 z dnia 6 listopada 2003r

w sprawie:
nabycia przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 577.042 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/IV/2003 z dnia 6 listopada 2003r

w sprawie:
przyjęcia od Gminy Bytom darowizny udziału w prawie własności nieruchomości związanych z realizacją przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej zadań gmin w zakresie zbiorowej komunikacji pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 750.893 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/IV/2003 z dnia 6 czerwca 2003r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2003. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 470.438 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/IV/2003 z dnia 11 kwietnia 2003r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2003. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 590.601 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/IV/2003 z dnia 11 kwietnia 2003r

w sprawie:
cennika opłat. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/IV/2003 z dnia 11 kwietnia 2003r

w sprawie:
zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/IV/2003 z dnia 11 kwietnia 2003r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu finansowego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 630.380 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/IV/2003 z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie:
oddalenia sprzeciwu Gminy Tarnowskie Góry do uchwały Zgromadzenia nr 1/IV/2003 w sprawie planu finansowego Związku na 2003r. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 574.392 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/IV/2003 z dnia 6 lutego 2003r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2000 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 593.963 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/IV/2003 z dnia 23 stycznia 2003r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskich Górach na rok 2003.