główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia MZKP 2005r.

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/IV/2005 z dnia 15 lipca 2005r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 584.417 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/IV/2005 z dnia 15 lipca 2005r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2005. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 614.979 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/IV/2005 z dnia 23 marca 2005r

w sprawie:
zabezpieczenia środków na finansowanie inwestycji w roku 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 696.524 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/IV/2005 z dnia 23 marca 2005r

w sprawie:
zmian w planie finansowym Związku na rok 2005. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 755.345 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/IV/2005 z dnia 23 marca 2005r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2005. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 450.952 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/IV/2005 z dnia 23 marca 2005r

w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu finansowego za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2004. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 624.049 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/IV/2005 z dnia 23 marca 2005r

w sprawie:
przyjęcia "Planu Rozwoju Transportu Publicznego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Tarnowskich Górach na lata 2005-2010". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 465.856 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/IV/2005 z dnia 1 marca 2005r

w sprawie:
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 562.612 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/IV/2005 z dnia 1 marca 2005r

w sprawie:
zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/IV/2005 z dnia 1 marca 2005r

w sprawie:
Cennika opłat Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/IV/2005 z dnia 25 stycznia 2005r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 545.947 KB