główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2006r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
ustalenia wysokości diet dla Zastępcy Przewodniczącego i Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 488.117 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
powołania Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 405.090 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
wyboru Członka Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 439.008 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 461.359 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 440.398 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 389.374 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/V/2006 z dnia 19 grudnia 2006r

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 393.311 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/IV/2006 z dnia 19 października 2006r

w sprawie:
przyjęcia "Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2013". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 472.793 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/IV/2006 z dnia 19 października 2006r

w sprawie:
ustalenia wysokości diet dla Członków Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 467.131 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/IV/2006 z dnia 19 października 2006r

w sprawie:
ustalenia wysokości diety dla Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 469.813 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/IV/2006 z dnia 19 października 2006r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 951.354 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
wystąpienia do Gmin członków Związku o przyjęcie zmian w Statucie Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.053 MB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 559.853 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 477.540 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
zmiany tekstu "Zasad porządkowych w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry". 

artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłat manipulacyjnych w gminnym transporcie zbiorowym. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.014 MB
artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/IV/2006 z dnia 15 września 2006r

w sprawie:
zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/IV/2006 z dnia 5 maja 2006r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 308.406 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/IV/2006 z dnia 5 maja 2006r

w sprawie:
wystąpienia do Rad Gmin tworzących Związek o zmianę Statutu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 134.421 KB
artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/IV/2006 z dnia 7 kwietnia 2006r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 159.805 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/IV/2006 z dnia 7 kwietnia 2006r

w sprawie:
rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Planu finansowego za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2005. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 205.210 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/IV/2006 z dnia 6 stycznia 2006r

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 187.667 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/IV/2006 z dnia 6 stycznia 2006r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.525 MB
artykuł nr 25

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/IV/2006 z dnia 6 stycznia 2006r

w sprawie:
zmian i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.