główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2007r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/V/2007 z dnia 11 grudnia 2007r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2007. 

Załączniki:
tekst uchwały z załącznikiem (*.pdf) 977.663 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/V/2007 z dnia 11 grudnia 2007r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2007. 

Załączniki:
tekst uchwały z załącznikiem (*.pdf) 932.325 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/V/2007 z dnia 11 grudnia 2007r

w sprawie:
wystąpienia do Rad Gmin tworzących Związek o zmianę Statutu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 455.137 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/V/2007 z dnia 29 października 2007r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 11/V/2007 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2007 roku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 463.786 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/V/2007 z dnia 1 października 2007r

w sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Janasa. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.482 MB
artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/V/2007 z dnia 3 września 2007r

w sprawie:
intencji przeprowadzenia zmian własnościowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z o.o. w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 582.170 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 9/V/2007 z dnia 3 września 2007r

w sprawie:
ustalenia wysokości dopłaty gmin uczestników Związku do kosztów pracy przewozowej wykonywanej na terenie Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 1.192 MB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 8/V/2007 z dnia 3 września 2007r

w sprawie:
zmiany uchwały 12/IV/2006 Zgromadzenia MZKP w Tarnowskich Górach z dnia 15 września 2006 roku dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 525.494 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 7/V/2007 z dnia 3 września 2007r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 3/IV/2006 Zgromadzenia MZKP w Tarnowskich Górach z dnia 6 stycznia 2006 roku dotyczącej zaciągania kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 548.896 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 6/V/2007 z dnia 3 września 2007r

w sprawie:
zmian w planie finansowym MZKP na rok 2007. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 5/V/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 3/V/2007 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 12 marca 2007r. w sprawie planu finansowego MZKP na rok 2007. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 664.113 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 4/V/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2006. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 624.109 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 3/V/2007 z dnia 12 marca 2007r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2007. 

artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 2/V/2007 z dnia 2 marca 2007r

w sprawie:
planu finansowego Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na rok 2007. 

artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 1/V/2007 z dnia 29 stycznia 2007r

w sprawie:
organizowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Pyskowice. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 562.296 KB