główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu MZKP 1993r.

artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/1993 z dnia 30 grudnia 1993r

w sprawie:
powołania p.J.Sznajdera na stanowisko Dyrektora PKM Świerklaniec. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 416.787 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/1993 z dnia 30 grudnia 1993r

w sprawie:
cofnięcia wyznaczenia p.R.Przewoźnika ze stanowiska Tymczasowego Kieronika PKM Świerklaniec. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 417.435 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/1993 z dnia 29 września 1993r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 649.920 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/1993 z dnia 28 czerwca 1993r

w sprawie:
zmiany na stanowisku Głównej Księgowej Związku. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 697.382 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/1993 z dnia 2 czerwca 1993r

w sprawie:
cofnięcia wyznaczenia do pełnienia funkcji tymczasowego kierownika PKM w Świerklańcu Pana inż. Krzysztofa Komendy i wyznaczenia nowego tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 506.514 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/1993 z dnia 14 kwietnia 1993r

w sprawie:
zakupu systemu BUS-MAN oraz sprzętu komputerowego. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 357.422 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/1993 z dnia 6 stycznia 1993r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z siedzibą w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 660.092 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/1993 z dnia 6 stycznia 1993r

w sprawie:
ustalenia wysokości dotacji, którą gminy - członkowie Związku powinny przekazać w 1993r. na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej organizowanej przez Związek. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 486.273 KB