główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu MZKP 1996r

Załączniki:
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 9 stycznia (*.pdf) 377.586 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 16 stycznia (*.pdf) 273.771 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 25 stycznia (*.pdf) 613.506 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 30 stycznia (*.pdf) 655.699 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 6 lutego (*.pdf) 286.305 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 20 lutego (*.pdf) 316.918 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 27 lutego (*.pdf) 396.701 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 5 marca (*.pdf) 373.413 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 12 marca (*.pdf) 427.912 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 19 marca (*.pdf) 270.545 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 21 marca (*.pdf) 348.232 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 29 marca (*.pdf) 270.789 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 3 kwietnia (*.pdf) 286.037 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 23 kwietnia (*.pdf) 366.723 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 26 kwietnia (*.pdf) 325.938 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 14 maja (*.pdf) 542.533 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 22 maja (*.pdf) 637.024 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 4 czerwca (*.pdf) 346.405 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 5 czerwca (*.pdf) 806.694 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 11 czerwca (*.pdf) 281.744 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 25 czerwca (*.pdf) 506.942 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 16 lipca (*.pdf) 502.610 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 19 lipca (*.pdf) 347.528 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 30 lipca (*.pdf) 382.958 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 14 sierpnia (*.pdf) 434.931 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 17 sierpnia (*.pdf) 275.324 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 27 sierpnia (*.pdf) 547.517 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 25 września (*.pdf) 454.850 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 1 października (*.pdf) 440.639 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 9 października (*.pdf) 249.019 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 23 października (*.pdf) 285.882 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 29 października (*.pdf) 478.214 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 12 listopada (*.pdf) 315.134 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 19 listopada (*.pdf) 372.553 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 26 listopada (*.pdf) 284.209 KB
Protokół posiedzenia Zarządu MZKP 3/4 grudnia (*.pdf) 318.824 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/1996 z dnia 17 grudnia 1996r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na 1996 rok w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 91 rozdziału 9195. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 527.560 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/1996 z dnia 10 grudnia 1996r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1996 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 91 i rozdziału 9195. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 542.659 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/1996 z dnia 4 grudnia 1996r

w sprawie:
podania się do dymisji Zarządu MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 379.688 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/1996 z dnia 12 listopada 1996r

w sprawie:
projektu budżetu Związku na rok 1997. 

artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/1996 z dnia 27 sierpnia 1996r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Świerklaniec z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 558.528 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/1996 z dnia 14 sierpnia 1996r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1996 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 91. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 492.096 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/1996 z dnia 30 lipca 1996r

w sprawie:
w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia MZKP nr 5/II/96 z dnia 22.03.1996r "Nowa Jakość 2000". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 460.173 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/1996 z dnia 16 lipca 1996r

w sprawie:
zmiany w uchwale budżetowej na rok 1996 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 91. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 490.229 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/1996 z dnia 2 lipca 1996r

w sprawie:
upoważnienia Zastępcy Głównej Księgowej Biura MZKP do podpisywania dyspozycji bankowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 420.174 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/1996 z dnia 2 lipca 1996r

w sprawie:
upoważnienia Głównej Księgowej Biura MZKP do podpisywania dyspozycji bankowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 405.859 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/1996 z dnia 25 czerwca 1996r

w sprawie:
wykonania uchwały Zgromadzenia MZKP nr 5/II/96 z dnia 22.03.96r. "Nowa Jakość 2000". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 581.764 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/1996 z dnia 27 kwietnia 1996r

w sprawie:
zmiany w uchwale budżetowej na rok 1996 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 450.254 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/1996 z dnia 30 kwietnia 1996r

w sprawie:
upoważnienia pana mgr. Andrzeja Eclera członka Zarządu do reprezentowania przed Kolegium Orzekającym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 173.091 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/1996 z dnia 23 stycznia 1996r

w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Dyrektora Biura Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej Świerklaniec z siedzibą w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 558.113 KB