główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu MZKP 1997r

Załączniki:
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 3 stycznia (*.pdf) 737.146 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 7 stycznia (*.pdf) 441.066 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 14 stycznia (*.pdf) 424.626 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 28 stycznia (*.pdf) 429.394 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 4 lutego (*.pdf) 405.470 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 13 lutego (*.pdf) 322.672 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 21 lutego (*.pdf) 445.913 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 25 lutego (*.pdf) 630.246 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 6 marca (*.pdf) 333.239 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 13 marca (*.pdf) 488.949 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 20 marca (*.pdf) 414.320 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 25 marca (*.pdf) 449.341 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 2 kwietnia (*.pdf) 320.738 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 27 maja (*.pdf) 478.918 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 10 czerwca (*.pdf) 521.036 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 24 czerwca (*.pdf) 679.757 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 8 lipca (*.pdf) 373.267 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 22 lipca (*.pdf) 389.027 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 31 lipca (*.pdf) 526.242 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 5 sierpnia (*.pdf) 428.818 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 19 sierpnia (*.pdf) 384.503 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 26 sierpnia (*.pdf) 372.653 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 2 września (*.pdf) 377.677 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 9 września (*.pdf) 531.383 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 16 września (*.pdf) 373.698 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 21 października (*.pdf) 471.300 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 27 listopada (*.pdf) 255.796 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 9 grudnia (*.pdf) 299.035 KB
Protokół z posiedzenia Zarządu MZKP 18 grudnia (*.pdf) 342.453 KB
artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/1997 z dnia 18 grudnia 1997r

w sprawie:
pokrycia straty bilansowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Świerklaniec za rok 1996. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 491.729 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/1997 z dnia 18 grudnia 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 602.290 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/1997 z dnia 9 grudnia 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 573.574 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/1997 z dnia 17 października 1997r

w sprawie:
projektu budżetu Związku na rok 1998. 

artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/1997 z dnia 21 października 1997r

w sprawie:
wykonania założeń budżetu na 1998r /ograniczenia pracy przewozowej na rok 1998/. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 370.799 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/1997 z dnia 21 października 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 934.463 KB
artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/1997 z dnia 9 września 1997r

w sprawie:
podwyższenia kwoty zaciągniętego kredytu, zaciągniętego w Banku Śląskim S.A. Oddział w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 570.903 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/1997 z dnia 2 września 1997r

w sprawie:
powołania członków Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świerklańcu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 518.997 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/1997 z dnia 19 sierpnia 1997r

w sprawie:
informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 1997r. oraz o udzielonych zamówieniach publicznych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 580.087 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/1997 z dnia 5 sierpnia 1997r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu odwodnienia dworca autobusowego w Piekarach Śl. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 438.580 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/1997/A z dnia 5 lipca 1997r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na dworcu w Tarnowskich Górach oraz przetargu na wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej i nagłaśniającej dworca autobusowego MZKP w Tarnowskich Górach i Piekarach Śl. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 533.834 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/1997 z dnia 27 maja 1997r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na dworcu w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 435.308 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/1997 z dnia 27 maja 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 596.770 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/1997 z dnia 27 maja 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów i rozdziałów. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 618.192 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/1997 z dnia 2 kwietnia 1997r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 1997 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 31 rozdziału 9195. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 512.026 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/1997 z dnia 4 lutego 1997r

w sprawie:
wykonania Uchwały Zgromadzenia MZKP nr 5/II/96 w sprawie przyjęcie programu "Nowa Jakość 2000". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 437.051 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/1997 z dnia 4 lutego 1997r

w sprawie:
wykonania Uchwały Zgromadzenia MZKP nr 4/II/97 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 374.564 KB