główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zarządu 2002r

artykuł nr 2

Uchwała Zarządu MZKP nr 26/2002 z dnia 20 grudnia 2002r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na obsługę linii nr 742 i 743. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 407.625 KB
artykuł nr 3

Uchwała Zarządu MZKP nr 25/2002 z dnia 20 grudnia 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 589.471 KB
artykuł nr 4

Uchwała Zarządu MZKP nr 24/2002 z dnia 20 grudnia 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 589.862 KB
artykuł nr 5

Uchwała Zarządu MZKP nr 23/2002 z dnia 14 listopada 2002r

w sprawie:
przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na obsługę i konserwację instalacji elektrycznej i nagłaśniającej na dworcu autobusowym w Tarnowskich Górach i Piekarach Śl. oraz na szklenie wiat przystankowych na terenie gmin MZKP. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 500.585 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zarządu MZKP nr 22/2002 z dnia 14 listopada 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 497.308 KB
artykuł nr 7

Uchwała Zarządu MZKP nr 21/2002 z dnia 14 listopada 2002r

w sprawie:
projektu planu finansowego Związku na rok 2003. 

artykuł nr 8

Uchwała Zarządu MZKP nr 20/2002 z dnia 10 października 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 504.931 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zarządu MZKP nr 19/2002 z dnia 12 września 2002r

w sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 10

Uchwała Zarządu MZKP nr 18/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r

w sprawie:
przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu handlowego w budynku dyspozytorni autobusowej przy dworcu MZKP w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 430.363 KB
artykuł nr 11

Uchwała Zarządu MZKP nr 17/2002 z dnia 29 sierpnia 2002r

w sprawie:
rozwiązania rezerwy budżetowej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 470.439 KB
artykuł nr 12

Uchwała Zarządu MZKP nr 16/2002 z dnia 25 lipca 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 527.777 KB
artykuł nr 13

Uchwała Zarządu MZKP nr 15/2002 z dnia 20 czerwca 2002r

w sprawie:
pełnomocnictwa do reprezentowania Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Świerklańcu. 

artykuł nr 14

Uchwała Zarządu MZKP nr 14/2002 z dnia 20 czerwca 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 522.493 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zarządu MZKP nr 13/2002 z dnia 20 czerwca 2002r

w sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 16

Uchwała Zarządu MZKP nr 12/2002 z dnia 23 maja 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 504.842 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zarządu MZKP nr 11/2002 z dnia 12 kwietnia 2002r

w sprawie:
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na malowanie i renowację infrastruktury technicznej na terenie działania MZKP, oraz zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego w ciągu roku 2002. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 446.180 KB
artykuł nr 18

Uchwała Zarządu MZKP nr 10/2002 z dnia 11 kwietnia 2002r

w sprawie:
zmiany Regulaminu Postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 648.551 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zarządu MZKP nr 9/2002 z dnia 11 kwietnia 2002r

w sprawie:
przyjęcia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Biurze Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej. 

artykuł nr 20

Uchwała Zarządu MZKP nr 8/2002 z dnia 11 kwietnia 2002r

w sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 21

Uchwała Zarządu MZKP nr 7/2002 z dnia 28 marca 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 536.324 KB
artykuł nr 22

Uchwała Zarządu MZKP nr 6/2002 z dnia 21 lutego 2002r

w sprawie:
udzielenia zamówienia publicznego na budowę budynku dyspozytorni na Dworcu Autobusowym w Tarnowskich Górach. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 427.389 KB
artykuł nr 23

Uchwała Zarządu MZKP nr 5/2002 z dnia 21 lutego 2002r

w sprawie:
udzielenia zamówienia publicznego na dostawę 50szt. wiat przystankowych. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 399.181 KB
artykuł nr 24

Uchwała Zarządu MZKP nr 4/2002 z dnia 21 lutego 2002r

w sprawie:
przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu służbowego i kserokopiarki oraz w trybie przetargu nieograniczonego zakupić 3 komputery, oprogramowania i akcesoria. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 500.035 KB
artykuł nr 25

Uchwała Zarządu MZKP nr 3/2002 z dnia 10 stycznia 2002r

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu na rok 2002. 

artykuł nr 26

Uchwała Zarządu MZKP nr 2/2002 z dnia 10 stycznia 2002r

w sprawie:
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

artykuł nr 27

Uchwała Zarządu MZKP nr 1/2002 z dnia 10 stycznia 2002r

w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2002 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach działu. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 526.411 KB