główna zawartość
artykuł nr 1

Protokoły Zgromadzenia 2012r

artykuł nr 2

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 20/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

w sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 3

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 19/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

w sprawie:
budżetu na rok 2013. 

artykuł nr 4

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 18/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2012 Zgromadzenia MZKP z dnia 20.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 5

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 17/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 682.208 KB
artykuł nr 6

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 16/VI/2012 z dnia 18 grudnia 2012r

w sprawie:
określenia dworców i przystanków komunikacyjnych na terenie MZKP Tarnowskie Góry, których właścicielem lub zarządzającym jest Związek oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

artykuł nr 7

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 15/VI/2012 z dnia 28 września 2012r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 20.12.2011r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 8

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 14/VI/2012 z dnia 28 września 2012r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.111 KB
artykuł nr 9

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 13/VI/2012 z dnia 28 września 2012r

w sprawie:
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 26.794 KB
artykuł nr 10

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 12/VI/2012 z dnia 28 września 2012r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. 

artykuł nr 11

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 11/VI/2012 z dnia 10 lipca 2012r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 12

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 10/VI/2012 z dnia 26 czerwca 2012r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 

artykuł nr 13

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 09/VI/2012 z dnia 26 czerwca 2012r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012. 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.346 KB
artykuł nr 14

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 08/VI/2012 z dnia 26 czerwca 2012r

w sprawie:
uchylenia uchwały nr 7/VI/2012 Zgromadzenia MZKP w Tarnowskich Górach z dnia 22 maja 2012r. dotyczącej przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach?.

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 19.942 KB
artykuł nr 15

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 07/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
przyjęcia pomocy finansowej od gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach". 

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 30.920 KB
artykuł nr 16

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 06/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach położonej przy ulicy Janasa 9.

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 31.054 KB
Załącznik do uchwały - mapka 248.690 KB
artykuł nr 17

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 05/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
zmiany uchwały nr 20/VI/2011 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej z dnia 20.12.2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 18

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 04/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2012.

Załączniki:
tekst uchwały (*.pdf) 23.501 KB
artykuł nr 19

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 03/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach za rok 2011. 

Załączniki:
tekst uchwały *.pdf 20.513 KB
artykuł nr 20

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 02/VI/2012 z dnia 22 maja 2012r

w sprawie:
zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Związku za rok 2011

artykuł nr 21

Uchwała Zgromadzenia MZKP nr 01/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012r

w sprawie:
zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.