główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdania za IV kw 2018 roku

Załączniki:
RB- 27S 102.111 KB
RB- 28S 99.823 KB
RB-N 72.796 KB
RB-NDS 80.873 KB
RB-ST 58.730 KB
RB - UN 62.170 KB
RB - UZ 87.898 KB
RB - Z 88.205 KB
Bilans jednostki budżetowej 70.963 KB
Bilans skonsolidowany 65.607 KB
Bilans z wykonania budżetu 60.523 KB
Rachnek zysków i strat 65.259 KB
Zestawienie zmiam w funduszu 61.271 KB
Wyciąg zawartych w załączniku " informacja dodatkowa" 61.103 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania za III kw 2018 roku

Załączniki:
2018-III kw Rb-27S 101.594 KB
2018-III kw Rb-28S 99.902 KB
2018-III kw Rb-N 73.001 KB
2018-III kw Rb-NDS 80.816 KB
2018-III kw Rb-Z 85.677 KB
artykuł nr 3

Sprawozdania za II kw 2018 roku

obrazek
Załączniki:
2018-II kw Rb-27S 101.321 KB
2018-II kw Rb-28S 99.911 KB
2018-II kw Rb-NDS 80.873 KB
2018-II kw Rb-Z 85.724 KB
2018-II kw Rb-N 72.829 KB
artykuł nr 4

Sprawozdania za I kw 2018 roku

Załączniki:
2018-I kw-Rb-27s 101.552 KB
2018-I kw-Rb-28s 99.736 KB
2018-I kw-Rb-N 73.074 KB
2018-I kw Rb-NDS 80.827 KB
2018-I kw-Rb-Z 86.050 KB