główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja

Statutowymi Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

Obsługę administracyjną Związku wykonuje Biuro Związku, - którego organizację określa regulamin organizacyjny. Przewodniczący Zarządu Związku jest jednocześnie Kierownikiem Biura.

 

Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco:

1. Kierownictwo Biura:

  • Przewodniczący Zarządu - Dyrektor Biura
  • Z-ca Przewodniczącego Zarządu
  • Główny Księgowy

2. Działy:

  • Dział Organizacji i Kadr
  • Dział Finansowo - Księgowy
  • Dział Organizacji, Koordynacji i Kontroli Przewozów
  • Dział Marketingu, Sprzedaży i Zamówień Publicznych i Zarządzania Mieniem
  • Dział Analiz Ekonomicznych i Windykacji
  • Dział Obsługi Pasażerów i ŚKUP-u
  • Radca Prawny

Na czele działów stoją kierownicy.