główna zawartość
artykuł nr 1

Organizacja

Statutowymi Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

Obsługę administracyjną Związku wykonuje Biuro Związku, - którego organizację określa regulamin organizacyjny. Przewodniczący Zarządu Związku jest jednocześnie Kierownikiem Biura.

 

Struktura organizacyjna Biura przedstawia się następująco:

1. Kierownictwo Biura:

 • Przewodniczący Zarządu - Dyrektor Biura
 • Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 • Główny Księgowy

2. Działy:

 • Dział Organizacji i Kadr
 • Dział Finansowo - Księgowy
 • Dział Organizacji i Koordynacji Przewozów
 • Dział Kontroli Przewozów
 • Dział Marketingu, Sprzedaży i Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Mieniem
 • Dział Analiz Ekonomicznych i Windykacji
 • Dział Obsługi Pasażerów i ŚKUP-u

Na czele działów stoją kierownicy.

3. Samodzielne stanowiska

 • Radca Prawny
 • Inspektor Danych Osobowych