główna zawartość
artykuł nr 1

Władze Związku

ZGROMADZENIE

Przewodniczący : Ginter Skowronek (wójt gminy Wielowieś)
Zastępca : Krzysztof Nowak (burmistrz Miasteczka Śląskiego)

ZARZĄD

Przewodniczący : Henryk Szudy (dyrektor MZKP)
Zastęca : Jan Murowski (wójt gminy Krupski Młyn)
Członek Zarządu : Eugeniusz Gwóźdź (wójt gminy Tworóg)
Członek Zarządu : Piotr Skrabaczewski (z-ca burmistrza Tarnowskich Gór)

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący : Wiesław Olszewski (wójt gminy Zbrosławice)
Członek komisji : Grzegorz Kupczyk (burmistrz Toszka)
Członek komisji : Marek Cyl (wójt gminy Świerklaniec)

 

  CZŁONKOWIE ZGROMADZENIA 
  • Marek Cyl (wójt gminy Świerklaniec) 
  • Piotr Skrabaczewski (z-ca burmistrza Tarnowskich Gór)
  • Krzysztof Nowak (burmistrz Miasteczka Śl.)
  • Eugeniusz Gwóźdż (wójt gminy Tworóg)
  • Ginter Skowronek (wójt gminy Wielowieś)
  • Grzegorz Czapla (wójt gminy Ożarowice)
  • Jan Murowski (wójt gminy Krupski Młyn)
  • Grzegorz Podlejski (wójt gminy Mierzęcice)
  • Wiesław Olszewski (wójt gminy Zbrosławice)
  • Grzegorz Kupczyk (burmistrz Toszka)