główna zawartość
artykuł nr 1

Status prawny

MZKP jest związkiem komunalnym działającym na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tj. Dz.U. nr 13 poz. 74 z 1996r z późniejszymi zm.)

Utworzony został z inicjatywy dziewięciu gmin założycieli: Krupskiego Młyna, Mierzęcic, Piekar Śląskich, Świerklańca, Tarnowskich Gór, Tąpkowic, Tworoga, Wielowsi i Zbrosławic. W 1995 roku do Związku dołączyła gmina Miasteczko Śląskie, zaś nazwa gminy Tąpkowice uległa zmianie na Ożarowice.

8 kwietnia 1992 roku Związek został wpisany do rejestru związków międzygminnych pod numerem 62 prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i z tym dniem rozpoczął działalność. Aktualna treść statutu MZKP została opublikowana w Dz.Urzęd. Województwa Śląskiego nr 85/2002 z 09.12.2002r.

Z dniem 31.12.2007r ze Związku wystąpiła gmina Piekary Śląskie.

Z Dniem 14 lipca 2014r. pełnoprawnym członkiem Związku została gmina Toszek.

Związek posiada osobowość prawną.